Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

AF

AF илюминаторът предоставя запълващо осветление, което ви помага да фокусирате по-лесно върху обект в тъмна среда. AF илюминаторът излъчва червена светлина, която позволява на фотоапарата лесно да фокусира, когато натиснете наполовина бутона на затвора и задържите, докато фокусът се заключи. В този момент се извежда индикаторът . 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Настройки) t (Настройки на записа) t [AF Illuminator] t желан режим AF илюминатор Auto Off или [Housing] е зададен в положение [On]. 112 BG Използва AF илюминатор. Не използва AF илюминатор. Забележки • Можете да постигнете фокусиране, ако светлината от AF илюминатора достига до обекта, дори и светлината да е леко изместена от центъра му. • Настройката AF илюминатор не функционира, когато: – записвате в режим Панорама. – записвате в 3D режим. – правите подводни панормани снимки. – сте задали режим (Пейзаж), (Запис при нощни условия), (Домашни любимци), Фойерверки) (Висока скорост на затвора) в режим на Избор на сцена. – – Когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души]. • Когато използвате AF илюминатора, настройката на рамката-търсач на AF обхвата става недостъпна и рамката е указана с пунктирана линия. AF действа с приоритет върху обекти, разположени близо до центъра на рамката. • AF илюминаторът излъчва много ярка светлина. Въпреки че няма проблеми с безопасността, не поглеждайте директно и от близко разстояние в излъчвателя на AF илюминатора.

Решетка Като се водите по решетката, можете лесно да позиционирате обекти в хоризонтална/ вертикална позиция. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Настройки) t (Настройки на записа) t [Решетка] t желан режим On Off Извежда решетката. Линиите не се записват. Не извежда решетката 113 BG