Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Изображенията автоматично се възпроизвеждат в последователност. Изреждане на изображения 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 Докоснете (Изреждане на изображения) t желан (Продължително възпроизвеждане) (Изреждане на изображения с музика) Продължително възпроизвеждане 1 Докоснете 3 това докоснете [Exit Continuous Playback]. 90 BG режим. Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана, докоснете . Възпроизвежда всички изображения в последователност. Възпроизвежда неподвижни изображения в последователност с ефекти и музика. Забележка [Изреждане на изображения] не е налично когато [View Mode] е в положение [Folder view (MP4)] или • [AVCHD view]. Изберете желаното изображение, за да стартирате възпроизвеждане. 2 (Изреждане на изображения) t [Continuous Playback]. За да приключите продължителното възпроизвеждане, докоснете LCD екрана и след • Докоснете / на LCD екрана, за да регулирате силата на звука на видеоклипа. Забележка Когато [Display Burst Group] е в положение [Display Main image Only], само основното изображение се • възпроизвежда. z Преглед на панорамни изображения в режим на продължително възпроизвеждане Цялото панорамно изображение се извежда за 3 секунди. Можете да прегледате панорамно изображение, като натиснете .

Изреждане на изображения с музика 1 Докоснете (Изреждане на изображения) t [Slideshow with music]. 2 Докоснете желания режим t [Start]. 3 За да излезете от режима на изреждане на изображения, докоснете екрана и след това изберете [Exit Slideshow]. Забележка • Опцията [Slideshow with music] (Изреждане на изображения с музика) не е достъпна за: – панорамните изображения. – 3D изображения записани в [Standard] или [Wide]. Изображение Избира група от изображения, които да бъдат показани. Тази настройка е фиксирана в положение [Folder], когато използвате вградената памет за запис на изображения. Всички Възпроизвежда в последователност всички неподвижни изображения. Тази дата Възпроизвежда неподвижните изображения в последователност с избраната дата, когато режимът на преглед е (Преглед по дата). Папка Възпроизвежда неподвижните изображения в избраната папка в последователност, когато режимът за преглед е (Преглед по папка). Ефекти Изберете скорост на възпроизвеждане за изреждането на изображения. Ако времето за възпроизвеждане на клип е дълго, от него се взима изображение и се извежда на екрана. Обикновено Обикновено изреждане на изображения, което превключва неподвижни изображения на определен интервал. Интервалът на възпроизвеждане може да се регулира в [Interval] и вие можете да се наслаждавате напълно на вашите изображения. Носталгично Мрачно изреждане на изображения, пресъздаващо атмосферата на филмова сцена. Стилно Стилно изреждане на изображения, което се движи със средно темпо. Активно Изреждане на изображения с високо темпо, подходящо за сцени на действие. Забележка • Когато [Display Burst Group] (Извеждане на burst група) е зададен в положение [Display Main Image Only] (Извеждане единствено на основното изображение), burst изображенията се извеждат както следва. – Когато опцията [Effects] е зададена в положение [Simple], се извежда само основното изображение. – Когато опцията [Effects] е зададена в положение, различно от [Simple], и съществуват две или по-малко изображения, се извежда само основното изображение. – Когато [Effects] са зададени в положение, различно от [Simple], и съществуват три или повече изображения, се извеждат три изображения, включително основното. 91 BG