Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Забележки •

Забележки • Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, копирайте файла за инсталация на компютъра и след това форматирайте картата. • Преди да използвате Eye-Fi картата, регистрирайте последната налична версия на софтуера. За повече подробности относно версиите, обърнете се към инструкциите за употреба приложени с Eye-Fi картата. • Когато качвате данни, [Power Save] не е наличен. • Ако се появи иконка (грешка), отстранете и поставете отново Eye-Fi картата или изключете и включете отново захранването на фотоапарата. Ако иконката (грешка) все още е изведенеа, Eye-Fi картата може да е повредена. За подробности свържете се с Eye-Fi, Inc. • Безжичната LAN комуникация може да бъде нарушена от други комуникационни устройства. Ако приемът на данни е недостатъчен, преместете фотоапарата по-близо до точката за достъп. • За подробности относно съдържанието, което може да бъде качено, обърнете се към инструкциите за употреба приложени към Eye-Fi картата. • Някои Eye-Fi карти имат “Endless Memory Mode”. Това устройство не поддържа “Endless Memory Mode”. Уверете се, че Eye-Fi картите, които въвеждате са с изключена опция “Endless Memory Mode”. За подробности относно настройка на “Endless Memory Mode”, обърнете се към инструкциите за ползване приложени към Eye-Fi картата. 136 BG

Настройка Позволява ви да извършите настройка, когато бутоните на панела с докосване не реагират правилно при докосване. 1 t (Настройки) t (Основни настройки) t [Calibration] t желан режим. 2 Използвайки маркера, докоснете центъра на маркировката – изведена на екрана. Забележки • Ако докоснете [Cancel], за да спрете настройката по средата, всякакви настройки направени до момента не се прилагат. • Ако не успеете да докоснете правилното място, калибрирането не се извършва. Докоснете отново центъра на маркировката X. 137 BG