Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Работа на

Работа на фотоапарата чрез придърпване на LCD екрана Начин на настройка Начин на работа Извежда/ Докоснете лявата страна на LCD екрана и Скрива екрана преместете надясно MENU Докоснете дясната страна на LCD екрана и преместете наляво Извежда/ Скрива: Докоснете лявата страна на LCD Скрива операционните Извежда операционните бутони: Докосне- екрана и преместете наляво бутони те лявата страна на LCD екрана и преместете надясно Извежда следващо/предходно възпроизвеждане. За да променяте изобра- Преместете надясно или наляво по време на изображение жението продължително, придърпайте надясно или наляво и продължавайте да натискате тази страна. Извежда индекс Преместете нагоре екрана с изображения по време на възпроизвеждане Извежда следващо/предходно Преместете надолу или нагоре изображение в режим на индекс екран 22 BG

Настройка на желани опции в MENU По време на запис/възпроизвеждане, четирите MENU опции се извеждат в лявата страна на LCD екрана. Можете да зададете функции за тези четири бутона от MENU опциите, което ще ви позволи по-лесно да достигате до често използваните от вас функции, можете да променяте функциите за тези бутони, докато възпроизвеждате, както можете можете да запазвате и настройки за всеки режим за запис, а също и за вградената памет и картата с памет. 1 Докоснете , за да изведете екрана MENU. 2 (Задаване на лични настройки) t [OK] 3 Изберете опцията MENU и я плъзнете в желаната позиция от лявата страна на LCD екрана. Иконката на MENU в зоната на промяна се сменя. 4 За да отмените, докоснете . Забележка • Не можете да персонализирате иконата MENU е режим Easy. Зона на персонализиране z Възползвайте се от персонализирането Можете не само да сменяте иконки MENU, но и да ги прехвърляте в самата зона персонализиране и така да намалите броя на иконките MENU. Смяна на иконките MENU в зоната на персонализиране Докато докосвате иконка MENU в зоната на персонализиране, преместете в желаното местоположение. Намаляване броя на иконките в зоната на персонализиране Докато докосвате иконка MENU в зоната за персонализиране, преместете я в зоната вдясно. 23 BG