Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

DPOF (Цифров

DPOF (Цифров формат за ред на отпечатване) е функция, която ви позволява да определяте изображения на картата с памет, които желаете да отпечатате по-късно. Означението (Знак за отпечатване) се извежда за регистрирани изображения. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t t желан режим. (Това изображение) (Множество изображения) (Задава за всички в тази папка) (Премахва за всички от една дата) (Премахва за всички в тази папка) (Задава за всички от една дата) 104 BG DPOF Задава за отпечатване избраното към момента изображение в режим на единичен екран. Избира и задава за отпечатване на няколко изображения. Извършете следните действия след стъпка 2. 1 Изберете изображение, след това го докоснете. Повторете стъпките по-горе, докато няма повече изображения за защита. Докоснете изображение със знака , за да премахнете знака -. 2 Докоснете [OK] t [OK] Задава/отменя знак за отпечатване за всички изображения в дадена папката и обхват от дати. Докоснете [OK] на стъпка 2. Задава/отменя знак за отпечатване за всички изображения от зададената дата и папка. Докоснете [OK] на стъпка 2. Забележки • Не можете да прибавяте знак (Знак за отпечатване) на следните: – Видеоклипове –• Изображения във вградената памет. • Можете да прибавяте означения (Знак за отпечатване) за максимум 999 изображения.

Завъртане Завърта неподвижните изображения. Използвайте тази функция, за да изведете изображение с хоризонтална ориентация във вертикална позиция. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Завъртане). 3 / t [OK] Забележки • Не можете да въртите следните: – 3D изображения; – Видеоклипове. – Изображения изведени в burst група. –Възможно Защитени снимки. • е да не успеете да завъртите изображение, записано с друг фотоапарат. • Когато преглеждате изображения на компютър, в зависимост от софтуера, който използвате, е възможно информацията за въртенето на изображенията да не се отрази. 105 BG