Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Стереоскопичен преглед на изображения заснети в Sweep Multi Angle режим Можете да прегледате стереоскопични изображения заснети в Sweep Multi Angle режим чрез накланяне на фотоапарата наляво или надясно. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 Изберете изображение заснето в Sweep Multi Angle режим чрез / . 3 Докоснете . 4 Завъртете фотоапарата наляво или надясно. 5 Докоснете LCD екрана, за да прекратите възпроизвеждането. z Въртене на фотоапарата надясно или наляво За да прегледате изображения заснети в Sweep Multi Angle режим стереоскопично, въртете фотоапарата наляво или надясно, както е указано на илюстрацията. 52 BG Забележка • 3D изображения заснети в [3D Sweep Panorama] не могат дасе възпроизвеждат като 3D на фотоапарата.

Преглед на изображения на 3D телевизор Можете да прегледате 3D изображения записани посредством този фотоапарат в 3D формат като свържете фотоапарата посредством HDMI кабел (продава се отделно) към телевизор, който поддържа 3D формат. Обърнете се към инструкциите за употреба приложени към телевизора. 1 Прикрепете фотоапарата към мултифункционалната стойка (приложена). 2 Свържете мултифункционалната стойка към телевизора посредством HDMI кабел (продава се отделно). Бутон (Възпроизвеждане) HDMI жак 1 Към HDMI жака Мултифункционална стойка HDMI кабел 2 Към HDMI жака 3 Включете телевизора и настройте вход. 4 Натиснете бутон (Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата. 5 Натиснете / , за да изберете изображения записани в режим (3D заснемане). 6 Докоснете (3D преглед). 7 Докоснете [OK]. Изображения записани с фотоапарата се появяват на телевизора. 8 Докоснете / на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желания режим. 53 BG