Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Можете да

Можете да изберете начина на възпроизвеждане на burst изображенията в групи или можете да изведете всички изображения по време на възпроизвеждане. Възпроизвеждане на burst група 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Режим преглед) t (Преглед по дати) 3 t (Извеждане на Burst група) t желан режим (Извеждане само на основното изображение) (Извеждане на всички) Метод на работа Действие Докоснете Докоснете 102 BG Групира burst изображения, след това възпроизвежда само основните изображения. • Когато фотоапаратът разпознае лице в режим burst, най-подходящото изображение се извежда като основно. Когато не бъде разпознато лице, първото изображение се извежда като основно. Възпроизвежда едновременно всички burst изображения. z Извеждане на burst изображения едно до друго В режим [Display Main Image Only] само основното изображение в burst групата се извежда. Когато фотоапаратът извежда основното изображение, можете да възпроизведете изображения по следните начини: Burst изображенията се извеждат като клип чрез накланяне на фотоапарата наляво и надясно. Burst изображенията се извеждат в индекс екран. Дисплеят превключва между единичен и дисплей за миниатюрни зиображения всеки път, когато докоснете екрана.

Защита Позволява ви да защитавате изображения срещу случайно изтриване. Регистрираните изображения се извеждат с означението . 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Защита) t желан режим. (Това изображение) (Множество изображения) (Задава за всички в тази папка) (Премахва за всички в тази папка) (Задава за всички AVCHD файлове) (Задава за всички от една дата) (Премахва за всички от една дата) Защитава изображението, избраното към момента в режим на единичен екран. Избира и защитава няколко изображения. Извършете следните действия след стъпка 2. 1 Изберете изображението, което искате да защитите и след това го докоснете. Повторете стъпките, описани по-горе, докато няма повече изображения за защита. Докоснете изображение със знака , за да премахнете знака . 2 Докоснете [OK] t [OK]. Защитава/отменя защитата за всички изображения от определени дати, папки или AVCHD клипове. Докоснете [OK] на стъпка 2. Защитава/отменя защитата за всички изображения от зададената дата,папка или AVCHD клипове. Докоснете [OK] след стъпка 2. (Премахва за всички AVCHD файлове) Забележки Когато използвате вградената памет, режимът за преглед се задава в положение [Folder View] за всички • изображения и клипове изведени в същата папка. Когато [Display Burst Group] е в положение [Display Main Image Only], само основното изображение • от burst групата е защитено. Ако искате да защитите всички изображения, настройте [Display Burst Group] в положение [Display All] и след това приложете защита. 103 BG