Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

На LCD екрана

На LCD екрана се извежда съобщението “Blinked eye detected” (Разпознато е премигване), когато бъде записано изображение, на което очите на обекта са затворени, докато функцията за разпознаване на лице е включена. Предупреждение за премигване 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Настройки) t (Настройки на записа) t [Blink Alert] t желан режим Auto Off Не извежда съобщението. 118 BG Извежда съобщението “Blinked eye detected” (Разпознато е премигване).

Звуков сигнал Избира или изключва звука, който се чува при работа с фотоапарата. 1 t (Настройки) t (Основни настройки) t [Beep] t желан режим Shutter High Low Off Включва звука на затвора, когато натискате бутона на затвора. Включва звуковия сигнал/звука от затвора, когато работите с панела с операционните бутони/натиснете бутона на затвора. Ако желаете да намалите силата на звука, изберете [Low]. Изключва звуковия сигнал/звука от затвора. 119 BG