Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Не можете да

Не можете да отпечатвате изображения с насложена дата. • Можете да отпечатате такива изображения с помощта на “PMB” (стр. 153). • Този фотоапарат няма функция за наслагване на дата върху изображенията. Въпреки това, тъй като заснетите с фотоапарата изображения съдържат информация за датата на заснемане, можете да отпечатате изображенията с насложена дата, ако принтерът или софтуерът разпознават Exif информация. За да проверите дали принтерът или софтуерът са Exif съвместими, обърнете се към техния производител. • Когато отпечатвате снимките си във фотостудио, там могат да насложат датата върху изображенията ви. Не можете да отпечатате 3D изображения , както са изведени на LCD екрана. • 3D изображенията изведени на екрана са MPO файлове, но изображенията, които се отпечатват са JPEG файлове, така че в някои случаи изображенията, които се отпечатват не са същите като тези изведени на LCD eкрана. Панел с операционни бутони Не можете да работите правилно с панела с операционните бутониили изобщо не можете да оперирате с него • Извършете [Calibration] (стр. 137). • [Housing] е зададен в положение [On] (стр. 128). Операциите с маркера реагират в неподходящи точки. • Извършете [Calibration] (стр. 137). Други Обективът се замъглява. • Възникнала е кондензация на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за около 1 час преди да го използвате отново. Фотоапаратът се нагрява, когато го използвате по-дълго време. • Това не е неизправност. Когато включите фотоапарата, се извежда екранът за сверяване на часовника. • Сверете отново датата и часа (стр. 145). • Вградената акумулаторна батерия се е разредила. Поставете заредената батерия и оставете фотоапарата за 24 или повече часа с изключено захранване. Датата или часът са неправилни. • Настройката за областта е зададена към различна дестинация от тази, в която се намирате в момента. Променете настройката в (Настройки) (Настройки за часа) [Area Settings]. 170 BG

Предупредителни индикатори и съобщения Индикация при авто-диагностика Ако се изведе код, започващ с буква от азбуката, това е индикация, че вашият фотоапарат е активирал функцията индикация при авто-диагностика. Последните две цифри (указани като ) се различават в зависимост от състоянието на фотоапарата. и извадете и пак поставете картата с памет. • Във вътрешната памет е възникнала грешка при форматиране, или е заредена неформатирана карта с памет. Форматирайте вградената памет или картата с памет (стр. 138). • Заредената карта с памет не може да бъде използвана с вашия фотоапарат, или данните са повредени. Заредете нова карта с памет. E:61: E:62: E:91: • Във фотоапарата е възникнала неизправност. Нулирайте настройките (стр. 124) след което отново включете захранването. E:94: • Получила се е неизправност при записа или изтриването на данни. Поправката е наложителна. Свържете се с дилър на Sony или с оторизиран сервиз на Sony. Бъдете подготвени да продиктувате всички кодове за грешка с Е. Съобщения Ако на екрана се изведат следните съобщения, следвайте инструкциите. • Зарядът на батериите е нисък. Заредете незабавно комплекта батерии. В зависимост от условията на употреба или вида на комплекта батерии, възможно е индикаторът да мига, дори когато оставащият заряд е достатъчен за 5 до 10 минути работа с батериите. For use with compatible battery only (Само за употреба със съвместими батерии) • Батерията не е NP-BN1 (приложен в комплекта). 171 BG