Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

В режим Лесен

В режим Лесен запис, изберете настройка за таймера за автоматично включване от . Таймер за автоматично включване 1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на запис. 2 t (Лесен запис) t [OK]. 3 t[Self Timer] t желан режим Off Таймерът за автоматично включване не се използва On 64 BG Задава активиране на таймера след 10 секунди. Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера за самостоятелно включване започва да мига и се чува звуков сигнал, докато затворът се задейства. За да отмените, докоснете .

Посока на заснемане Нагласете посоката, в която ще въртите фотоапарата, когато заснемате в режими Intelligent Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama или Underwater iSweep Panorama. Свалете капачето на обектива, за да преминете в 1 режим на запис. 2 (Посока на заснемане) t [OK]. (Дясно) (Ляво) (Нагоре) (Надолу) Завъртете отляво надясно. Завъртете отдясно наляво. Завъртете отдолу нагоре. Завъртете отгоре надолу. Забележки • Не можете да изберете [Негоре] или [Надолу], когато сте избрали [16:9] в режим [3D Sweep Panorama]. • Можете да изберете само посока дясно в режим [Sweep Multi Angle]. 65 BG