Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

z Промяна на

z Промяна на посоката на запис или размера на панорамното изображение Посока на записа: (Посока на записа) t [Right], [Left], [Up] или [Down] Размер на Панорамно (Размер на изображението) t [Standard] или [Wide] изображение: z Съвети за запис на панорамни изображения Въртете фотоапарата с еднаква скорост, образувайки дъга в посоката, индикирана на LCD екрана. Изображения, които не се движат са по-подходящи за панорамна снимка от движещи се изображения. Вертикална посока Хоризонтална посока Възможно най-малък радиус • Първо, натиснете бутона на затвора наполовина, така че да фиксирате фокуса, експонацията и баланса на белия цвят. След това натиснете бутона на затвора докрай и наклонете фотоапарата. • Ако места с много вариращи форми се намират по края на екрана ви, композирането на изображенията може и да не се получи. В такъв случай регулирайте композицията на рамката, така че секцията да е в центъра на изображението, след това заснемете отново. Възпроизвеждане на панорамни изображения Можете да прегледате панорамните изображения, като докоснете , докато панорамните изображения се възпроизвеждат. Докоснете LCD екрана по време на възпроизвеждане, за да изведете работните бутони. Операционен бутон/ Регулиране Начин на работа Докоснете или Възпроизвеждане на изображения/ LCD екрана пауза Изтеглете Преглед на изображения. нагоре/ надолу/надясно/наляво Показва изведената областна цялото панорамно изображение • Панорамните изображения се възпроизвеждат с приложения софтуер “PMB” (стр. 153). • Панорманите изображения записани с друг фотоапарата може да не бъдат изведени правилно. 32 BG

Режим на запис на видеоклип Позволява ви да записвате видеоклип със звук 1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим на запис. 2 (Режим REC режим на запис) t v (Филмов режим). 3 Натиснете бутона на затвора докрай 4 За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора докрай. z Промяна на формата за филм, качеството и размера на изображението Формат на клипа: t (Настройки) t (Настройки за заснемане) t [Формат на клип] t [AVCHD] или [MP4]. Качество (AVCHD): (Качество) t [AVC HD 17M FH] или [AVC HD 9M HQ] Размер на (Размер на изображението) t [MP4 12M], [MP4 6M] или изображението (МР4): [MP4 3M]. z За да заснемете клип бързо Когато режим за заснемане на изображение е в който и да е друг режим освен в режим Лесно заснемане на изображение, можете да започнете запис на клип като просто натиснете бутон клип. Бутон клип За да прекратите записа на клип, докоснете отново бутон клип. Менюто и опциите за настройка изпозлвани за записа са онези, които се включват когато настроите [REC Mode] или [Movie Mode]. 33 BG