Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Връща всички

Връща всички настройки в положенията им по подразбиране. Изображенията ще се запазят, дори когато включите тази функция. 1 t (Настройки) t (Основни настройки) t [Initialize] t [OK] Забележка • Внимавайте да не изключите фотоапарата по време на нулиране. 124 BG Нулиране

HDMI резолюция Настройва резолюцията за извеждане към телевизора от HDMI терминал, когато гледате изображения чрез свързване към стойката за преглед (приложена) към HDMI терминала на телевизор с висока разделителна способност посредством HDMI кабел (продава се отделно). 1 t (Настройки) t (Основни настройки) t [HDMI Resolution] t желан режим. Auto Фотоапаратът автоматично разпознава HD телевизор и настройва резолюцията за извеждане. 1080i Извежда сигнали с висока разделителна способност на изображението (1080i). 480p/576p Извежда сигнали със стандартна разделителна способност на изображението (480p/576p). • Ако фотоапаратът е 1080 60i-съвместим, сигналите се извеждат в размер 480р, докато ако е 1080 50i-съвместим, сигналите се извеждат в размер 576р Забележка • Ако не можете да изведете екрана посредством настройка [Auto], изберете [1080i] или [480p/576p] в зависимост от свързания телевизор. 125 BG