Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

5500K* 1

5500K* 1 (Färgtemperatur) Ställer in vitbalansen efter färgtemperaturen. Ju högre nummer, desto mer rödaktig bild och ju lägre nummer, desto mer blåaktig bild. 0* 2 (Färgfilter) Ger effekten av CC (Color Compensation)-filter för fotograferande. Med utgångspunkt i den inställda färgtemperaturen går det att kompensera färgen till G (Green) eller till M (Magenta). *1 Värdet är färgtemperaturvärdet som för tillfället är valt. *2 Värdet är färgfiltervärdet som för tillfället är valt. Lagring av färgtoner (specialinställd vitbalans) För scener där den omgivande belysningen består av flera olika sorters ljuskällor rekommenderar vi att du använder specialinställd vitbalans för att återge vitt på rätt sätt. 1 Fn-knapp t AWB (Vitbalans) t (Specialinställd) 2 Välj [ SET] med b/B på kontrollen och tryck sedan på kontrollens mitt. 3 Håll kameran så att det vita området täcker hela AF-området i mitten och tryck därefter ner avtryckaren. Slutaren klickar och de kalibrerade värdena (färgtemperatur och färgfilter) visas. 4 Tryck på kontrollens mitt. Skärmen återgår till att visa tagningsinformation men håller kvar i minnet inställningarna för den specialinställda vitbalansen. • Den specialinställda vitbalans som ställs in med den här proceduren fortsätter att gälla ända tills man ställer in en ny inställning. 102

Obs! • Meddelandet ”Fel vid anpassad vitbalans” betyder att värdet är utanför det förväntade området. (När blixten används för ett närbeläget motiv eller när ett motiv med ljus färg är med i ramen.) Om detta värde lagras, blir -indikatorn gul på tagningsinformationsskärmen på LCD-skärmen. Det går att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du ställer in vitbalansen igen för att få ett mer korrekt vitbalansvärde. För att använda den specialinställda vitbalansinställningen Fn-knapp t AWB (Vitbalans) t (Specialinställd) Obs! • Om blixten används när man trycker ner avtryckaren, lagras en specialinställd vitbalansinställning med blixten inräknad. Använd i så fall blixten för att ta bilder även i fortsättningen. Användning av tagningsfunktionen 103