Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

3 Vrid styrratten medan

3 Vrid styrratten medan du håller -knappen nertryckt för att justera bländaren (F-tal). -knapp 4 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att justera skärpan. 5 Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen. Slutaren förblir öppen så länge man håller avtryckaren nedtryckt. Tagningsteknik • Använd ett stativ. • Ställ skärpan på oändligt avstånd i manuellt skärpeinställningsläge när du tar bilder av fyrverkerier o.dyl. • Använd den trådlösa fjärrkontrollen (säljs separat) (sidan 108). Att trycka på SHUTTER-knappen på den trådlösa fjärrkontrollen triggar BULBtagning och att trycka på den igen avbryter BULB-tagning. Du behöver inte trycka på och hålla SHUTTER-knappen på den trådlösa fjärrkontrollen. • Om du använder en fjärrkontroll som är försedd med en låsfunktion för avtryckaren (säljs separat) kan du lämna slutaren öppen med hjälp av fjärrkontrollen. Obs! • Stäng av funktionen SteadyShot när du använder ett stativ (sidan 44). • Ju längre exponeringstid, desto mer synligt brus på bilden. • Efter tagningen utförs brusreducering (Långexp.brusred) under lika lång tid som slutaren var öppen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår. • När Leendeavkänning eller Auto HDR-funktionen är aktiverad, kan du inte ställa in slutartiden på [BULB]. • Om Leendeavkänning eller Auto HDR-funktionen används när slutartiden är inställd på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder. 66

Tagning med sökaren (OVF) Du kan välja att ta bilder antingen med LCD-skärmen (Live View) eller med sökaren (OVF). Växla till sökaren Ställ LIVE VIEW/OVF-knappen på ”OVF”. Skärmstatusen ändras enligt följande: Bildtagning Visning i sökaren Visning på LCD-skärmen När du tittar in i sökaren kommer motivet i AF-området automatiskt i fokus (Eye-Start AF). Inaktivering av Eye-Start AF-funktionen MENU-knapp t 1 t [Eye-Start AF] t [Av] • När du sätter FDA-M1AM-förstoringslinsen (säljs separat), FDA- A1AM-vinkelsökaren (säljs separat) eller FDA-ME1AMförstoringsokularet (säljs separat) på kameran rekommenderar vi att du ställer [Eye-Start AF] på [Av] därför att okularsensorerna som sitter under sökaren kan aktiveras. Obs! • En tunn linje kan sträcka sig utåt från skärpeinställningsområdet i sökaren. Detta är inte ett fel. 67