Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Manuell inställning av

Manuell inställning av skärpan (manuell skärpeinställning) När det är svårt att hitta rätt skärpa i autofokusläge kan du ställa in skärpan manuellt. 1 Ställ knappen för skärpeinställningsläge på objektivet på MF. 2 Om objektivet inte har en knapp för skärpeinställningsläge, ställ in knappen för skärpeinställningsläge på kameran på MF. 3 Vrid på objektivets skärpeinställningsring så att motivet blir så skarpt som möjligt. Skärpeinställningsri Obs! • För motiv för vilka det går att ställa in skärpan i autofokusläget tänds z-indikatorn när skärpan är inställd. När det breda AF-området används, används området i mitten, och när ett lokalt AF-område används, används det område som är valt med kontrollen. • Om du använder en telekonverter (säljs separat) etc. går det eventuellt inte att vrida skärpeinställningsringen jämnt. • Man får inte den rätta skärpan i sökaren om dioptern inte är korrekt justerad i sökarläget (sidan 68). 80

Kontrollera skärpeinställningen genom att förstora bilden (kontroll av manuell skärpeinställning) Du kan kontrollera skärpeinställningen genom att förstora bilden innan du tar den med bildsensorn som används för tagning. 1 Tryck på MF CHECK LV-knappen. Spegeln skjuts upp och bilden visas på LCD-skärmen med 100-procentigt synfält. • Indikeringen av slutartid och exponering är låsta när kontrollen av den manuella skärpeinställningen startar. Kameran mäter ljuset igen direkt före tagningen och innan exponeringen ställs in. • Bilden visas med rätt ljusstyrka oavsett den fastställda exponeringen. Exponeringskompensationen återspeglas inte i den visade bilden, men den återspeglas i den tagna bilden. 2 Tryck på -knappen för att förstora bilden och välj den del du vill förstora med v/V/b/B på kontrollen. • Varje gång du trycker på -knappen ändras zoomskalan enligt följande: Fullständig visning t Ca. ×7 t Ca. ×14 MF CHECK LV-knapp -knapp Användning av tagningsfunktionen 81