Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Återgå till

Återgå till enbildsskärmen Tryck på -knappen eller på kontrollens mitt när du väljer den önskade bilden. Val av mapp 1Välj mapplisten med b/B på kontrollen och tryck sedan på kontrollens mitt. 2Välj önskad mapp med v/V och tryck därefter i mitten. Mapplist Automatisk uppspelning av bilder (bildspel) MENU-knapp t 1 t [Bildspel] t [OK] Används för att spela upp bilderna i ordning (bildspel). Bildspelet avslutas automatiskt efter att alla bilder har spelats upp. • Du kan visa föregående/nästa bild med b/B på kontrollen. Pausa bildspelet Tryck på kontrollens mitt. Tryck en gång till för att starta bildspelet igen. Avsluta bildspelet mitt i Tryck på MENU-knappen. Val av intervall mellan bilderna i bildspelet MENU-knapp t antal sekunder 1 t [Bildspel] t [Intervall] t Välj önskat Spela upp upprepade gånger MENU-knapp t 1 t [Bildspel] t [Upprepa] t [På] 114

Kontrollera bildinformation Varje gång du trycker på DISP-knappen växlas informationsvisningen på skärmen (sidan 111). Visning av grundinformation Indikator Betydelse Minneskort (18) 100-0003 Mapp - filnummer (140) - Skydda (117) DPOF3 DPOF-markering (147) Bildkvalitet (124) Upplösning (123)/Aspekt (123) Varning beträffande återstående batteritid (14) 1/125 Slutartid (61) F3.5 Bländare (59) ISO200 ISO-känslighet (99) 2009 1 1 Tagningsdatum 10:37AM 3/7 Filnummer/totalt antal bilder Auto HDR-bildvarning (95) Användning av uppspelningsfunktionen 115