Views
3 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

DSLR-A500 (Antal: bilder) Kapacitet Storlek 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB Standard 242 512 1015 2039 4136 Fin 174 368 730 1467 2975 RAW & JPEG 49 105 210 423 860 RAW 70 149 296 596 1210 SD-minneskort DSLR-A550 (Antal: bilder) Kapacitet Storlek 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB Standard 222 442 890 1793 3642 Fin 157 313 631 1271 2582 RAW & JPEG 45 90 183 370 752 RAW 64 128 259 522 1062 DSLR-A500 (Antal: bilder) Kapacitet Storlek 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB Standard 252 502 1011 2036 4136 Fin 181 361 727 1465 2975 RAW & JPEG 51 103 209 423 860 RAW 73 146 295 595 1210 * När [Aspekt] är inställt på [16:9] kan du lagra mer bilder än vad som anges i tabellen ovan. Om det emellertid är inställt på [RAW], är antalet det samma som i aspekt [3:2]. 26

Antalet bilder som går att lagra när batteripaket används Det ungefärliga antalet bilder som går att lagra är det följande när kameran används med ett fullt uppladdat batteripaket (medföljer). Observera att det faktiska antalet bilder kan bli lägre än vad som anges beroende på användningsförhållandena. DSLR-A550 DSLR-A500 Live View-läge Ca. 480 bilder Ca. 520 bilder Sökarläge Ca. 950 bilder Ca. 1000 bilder • Vid kalkylerandet av antalet utgår man ifrån ett fullt uppladdat batteripaket och följande omständigheter: – Temperaturen i omgivningen är 25°C. – [Kvalitet] är inställd på [Fin]. – [Autofokusläge] är inställd på (Automatisk AF). – Tagning av en bild var 30:e sekund. – Blixten utlöses för varannan bild. – Kameran slås på och stängs av en gång per tio bilder. • Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Förbereda kameran 27