Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Uppspelningsmenyn 1

Uppspelningsmenyn 1 Radera (118) Formatera (126) Bildspel (114) Skydda (117) Markera utskrift (147) Uppsp.p.höjden (111) Inställningsmenyn LCD-ljusstyrka (130) Datum/klockinst (21) Strömbesp. (LV) (129) 1 Strömbesp. (OVF) (129) KONTR. FÖR HDMI (122) Språk (129) Visn. hjälpguide (129) 2 Filnummer (125) Mappnamnsformat (125) Välj mapp (126) Ny mapp (126) USB-anslutning (136, 149) Ljudsignaler (129) 3 Rengöringsläge (29) Bildpunktsmapp. (158) Version (132) Fabriksinställn (133) 42

Bildtagning Bildtagning utan kameraskakning Med ”kameraskakning” avses en oönskad kamerarörelse som inträffar efter att avtryckaren har tryckts ner, vilket leder till att bilden blir suddig. Följ anvisningarna nedan för att minska kameraskakningen. Rätt kroppshållning Stabilisera överkroppen och inta en ställning som hindrar kameran från att röra på sig. I Live View-läge I sökarläge Bildtagning Punkt 1 Håll i kameran med ena handen och stöd objektivet med den andra handen. Punkt 2 Ta en stabil ställning med fötterna en axelbredd isär. 43