Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Användning av

Användning av ansiktsavkänning Kameran känner av ansikten, justerar fokus, exponering, utför bildbearbetning och justerar blixtinställningarna. Ansiktsavkänningsfunktionen är inställd på [På] i standardinställningen. Ansiktsavkänningsramen När kameran känner av ansikten visas vita ansiktsavkänningsramar. När kameran bedömer att autofokus kan användas, blir ansiktsavkänningsramarna orange. När du trycker ner avtryckaren halvvägs blir ansiktsavkänningsramarna gröna. • Om ett ansikte inte är placerat inom AF-området som är tillgängligt när du trycker ner avtryckaren halvvägs, blir AF-området som används för skärpeinställning grönt. • När kameran känner av flera ansikten, väljer den automatiskt ett ansikte som den prioriterar och den ansiktsavkänningsramen blir orange. Ansiktsavkänningsramar (vita) Ansiktsavkänningsramar (orange) Inaktivera ansiktsavkänningsfunktionen Fn-knapp t (Ansiktsavkänning) t [Av] Tagningsteknik • Komponera bilden så att ansiktsavkänningsramen överlagras på AFområdet. Obs! • Ansiktsavkänningsfunktionen kan inte användas i sökarläge eller med funktionen för manuell kontroll av skärpeinställning. • Kameran kan känna av upp till åtta ansikten. 48

• Kameran kanske inte känner av några ansikten eller kan känna av andra motiv, beroende på tagningsförhållandena. Bildtagning 49