Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

• Vi kan inte

• Vi kan inte garantera att det går att använda minneskort som är formaterade på en dator i den här kameran. Formatera alltid minneskorten i kameran. • Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av minneskort och övrig utrustning som används. • Undvik att trycka alltför hårt när du skriver i anteckningsområdet. • Sätt inte fast en etikett på själva minneskortet. • Försök inte ta isär eller modifiera minneskorten. • Lämna inte minneskort inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet. Att observera beträffande ”Memory Stick” som används med kameran Typerna av ”Memory Stick” som kan användas med denna kamera anges i tabellen nedan. Korrekt funktion kan emellertid inte garanteras för alla ”Memory Stick PRO Duo”-funktioner. ”Memory Stick PRO Duo”* ”Memory Stick PRO-HG Duo”* Kan användas med din kamera ”Memory Stick Duo” Kan inte användas med din kamera ”Memory Stick” och ”Memory Stick PRO” Kan inte användas med din kamera * Detta kort är utrustat med MagicGate-funktion. MagicGate är en copyrightskyddsteknik som använder krypteringsteknik. Datainspelning/- uppspelning som kräver MagicGate-funktioner kan inte utföras med denna kamera. * Stöder höghastighetsöverföring av data med hjälp av ett parallellgränssnitt. 20

Förbereda kameran Inställning av datumet När du slår på kameran för första gången visas skärmen för datum/ klockinställning. 1 Ställ strömbrytaren på ON för att slå på kameran. • Ställ den på OFF för att stänga av kameran. Förbereda kameran 2 Bekräfta att [OK] är valt på LCDmonitorn och tryck sedan på kontrollens mitt. 3 Välj respektive punkt med b/B och ställ in siffervärdet med v/V. • När du ändrar sekvensen för [ÅÅÅÅ/ MM/DD], väljer du först [ÅÅÅÅ/MM/ DD] med b/B och ändrar det sedan med v/V. 4 Upprepa steg 3 för att ställa in övriga punkter och tryck sedan på kontrollens mitt. 5 Bekräfta att [OK] är valt och tryck sedan på kontrollens mitt. 21