Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

VOORZIENINGEN

school en kinderopvang

ouderenzorg

sport

- voorkeurszone, mag gemotiveerd van afgeweken worden

Kaart voorzieningen

12.2.2 Uitspraken over het publiek

domein

De in dit masterplan ontworpen ontwikkelingen moeten

gezien worden als een verderzetting van de bestaande

wijk Den Dam. Dit idee wordt onder meer tot uitdrukking

gebracht in de openbare ruimte. Straten in de nieuwe

plandelen zijn voortzettingen of aanvullingen van het al

bestaande stratenpatroon, en worden op dezelfde manier

ingericht. Inrichtingen die het onderscheid met die van

de al bestaande wijk opzoeken, zijn uit den boze. De

straatinrichting is dus generiek: vormgevingsprincipes

die elders in de wijk gevolgd worden, worden ook in de

nieuwe plandelen gevolgd.

vormgevingsprincipes hiervoor geen pasklaar antwoord.

Dit moet dus nader ontworpen worden in het inrichtingsplan

waarin deze straten voorkomen.

Zodra één dergelijke overgang is ontworpen en goedgekeurd,

worden de vormgevingsprincipes die hierbij

werden gehanteerd, beschouwd als integraal deel van de

generieke vormgevingsprincipes, en gelden ze dus ook

voor daaropvolgende inrichtingsplannen waarin dergelijke

straten voorkomen.

Een mogelijk vormgevingsprincipe kan zijn, dat de

belijning van het straatprofiel doorloopt, maar met een

andere invulling: de stoep loopt door, de parkeerstrook

gaat over in een fietspad, de rijbaan gaat over in een

groenstrook.

Op dit algemeen principe gelden volgende uitzonderingen,

beperkingen of verduidelijkingen.

- overgang tussen straat met en zonder autoverkeer.

In het masterplan komen straten voor die nadrukkelijk

niet toegankelijk zijn voor autoverkeer, maar voorbehouden

aan voetgangers en fietsers. In deze straten

wordt de verharding beperkt, ten voordele van groene en

zachte bodems. Niettemin moeten ze leesbaar blijven

als straten, dat wil zeggen als voortzettingen van het

bestaande en in het plan uitgebreide stratenstelsel

van de wijk. Tot dusver bieden de geldende generieke

RUPELSTRAAT

BOUWBLOK

107

KALVERPAD

Principe

Continuïteit

tekening overgang straat

tussen

- groen

straat met

Toepassing

en

principe

zonder

overgang straat

verkeer

- groen

157

More magazines by this user
Similar magazines