Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

2

7/9

max aantal bouwlagen

min/max aantal bouwlagen

deze gevel heeft minstens 1 ingang

vloerniveau +1 ligt minstens op 320 cm boven nulpas

vloerniveau +1 ligt minstens op 420 cm boven nulpas

rooilijn, verplichte bouwlijn

rooilijn, verplichte bouwlijn voor minstens 30%

uiterste bouwlijn, rooilijn te bepalen

uiterste grens geveluitsprongen

grens tussen verschillende bouwhoogtes

Bouwblok 1011/1012/1013/1014

zoekzone publiek domein

verplicht publiek domein

privaat groen

publiek groen

bestaand, te bewaren

* BBVO gemeten exclusief terrassen

5/7

22

max. 1 perceel

min. 600 m2 tuin

5/7

7/22

7

max. 34300 m2 BBVO*

min. 8 percelen

5

publiek

domein

5

5/7

5/7

max. 1 perceel

min. 300 m2 tuin

max. 8600 m2 BBVO*

max. 18800 m2 BBVO*

min. 10 percelen

3

5

publiek

domein

max. 1 perceel

min. 400 m2 tuin

5/7

max. 24100 m2 BBVO*

5

3

5/7

min. 10 percelen

5

!! som van alle zoekzones en verplicht publiek domein : min. 1600 m2

Voorschrift

171

More magazines by this user
Similar magazines