Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Op afbeelding 4 worden de resultaten voor de overschrijdingspercentage hoogte voor het volledige

statistische windjaar van 5 m/s op een snede boven het maaiveld op een hoogte van 1.2 m weergegeven.

Afbeelding 4: resultaten windhinder op 1.2 m hoogte voor het volledige statistische windjaar,

kleurencode volgens tabel 1

Windgevaar

Op afbeelding 5 worden de resultaten voor de overschrijdingspercentage van 15 m/s op een snede boven

het maaiveld op een hoogte van 1.8 m weergegeven.

Afbeelding 5: resultaten gevaar op 1.8m hoogte, kleurencode volgens tabel 2

SLA.WIND.06 8

223

More magazines by this user
Similar magazines