Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

12.3 Kwaliteitseisen per

deelgebied

Hieronder wordt per bouwblok of bouwveld vastgelegd

wat de maximale bouwenveloppe is waarbinnen het

uiteindelijk te bouwen volume moet passen. Deze enveloppe

doet uitspraak over de zone waarbinnen gebouwd

kan worden en hoe hoog. Onder elke bouwenveloppe

staat een mogelijke voorbeelduitwerking. De informatie

in deze paragraaf vormt een aanzet tot de voorschriften

van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat een verdere

juridische vertaling hiervan omvat.

Legende bij de voorschriften

2

7/9

max aantal bouwlagen

min/max aantal bouwlagen

deze gevel heeft minstens 1 ingang

vloerniveau +1 ligt minstens op 320 cm boven nulpas

vloerniveau +1 ligt minstens op 420 cm boven nulpas

rooilijn, verplichte bouwlijn

rooilijn, verplichte bouwlijn voor minstens 30%

uiterste bouwlijn, rooilijn te bepalen

uiterste grens geveluitsprongen

grens tussen verschillende bouwhoogtes

zoekzone publiek domein

verplicht publiek domein

privaat groen

publiek groen

bestaand, te bewaren

* BBVO gemeten exclusief terrassen

162

More magazines by this user
Similar magazines