Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

8.3 Slachthuishallen

en nabije omgeving

Wat de planontwikkeling in dit gebied echt uniek maakt

is de aanwezigheid van de twee hallen van het voormalige

Slachthuis. Ze vormen een krachtig beeldmerk in

het hart van de wijk. De grote schaal van de hallen en de

karakteristieke architectuur daagt uit om de hallen een

nieuwe toekomst te geven. In dit Masterplan bepleiten

we een herontwikkeling die kansen biedt aan de lokale

en stedelijke economie, maar die ook het voorzieningenpeil

in dit stadsdeel verder ondersteunt.

Tegelijkertijd is het uiterst lastig om de beide grote hallen

in één keer een nieuwe -en economisch rendabeleinvulling

te geven. Ook is de bouwkundige staat van

de constructie nog niet onderzocht. Er is daarom een

ontwikkelingsstrategie opgezet die met respect voor de

architectonische kwaliteiten van het complex ruimte laat

voor een geleidelijke herontwikkeling, nieuwbouw, maar

ook voor -gedeeltelijke- sloop. Belangrijk is het daarbij te

bedenken dat de hallen onderling verschillen in hoogte

waardoor ze ook verschillende hergebruiksmogelijkheden

bieden.

Voor wat betreft het streven naar behoud van de hallen

als beeldbepalend ensemble volgen we tijdens de

herontwikkeling de volgende prioritering:

1. De hoogste hal, hal 1, blijft behouden en wordt

gerenoveerd.

2. Het eerste travee van beide hallen aan de Slachthuislaan

en de twee eerste traveeën aan het Slachthuisplein

blijven als beeldbepalend ensemble behouden.

3. De portiersloge aan de slachthuislaan blijft behouden

als een solitair paviljoen.

4. De binnenstraat blijft behouden.

5. Aanpassingen en nieuwbouw voegen zich in, rekening

houdend met het dakenlandschap.

76

More magazines by this user
Similar magazines