Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

2

7/9

max aantal bouwlagen

min/max aantal bouwlagen

deze gevel heeft minstens 1 ingang

vloerniveau +1 ligt minstens op 320 cm boven nulpas

vloerniveau +1 ligt minstens op 420 cm boven nulpas

rooilijn, verplichte bouwlijn

rooilijn, verplichte bouwlijn voor minstens 30%

uiterste bouwlijn, rooilijn te bepalen

uiterste grens geveluitsprongen

grens tussen verschillende bouwhoogtes

Bouwblok 1011/1012/1013/1014

!! som van alle zoekzones en verplicht publiek domein : min. 1600 m2

zoekzone publiek domein

verplicht publiek domein

privaat groen

publiek groen

bestaand, te bewaren

* BBVO gemeten exclusief terrassen

7

7

7

7

22

5

5 5 5

5

7

5

5

5

5

7

5

7

5

5

5

7

5

5

5 5 5 7

7

5

5

5

5

Voorbeelduitwerking

173

More magazines by this user
Similar magazines