Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

4 infiltratieoppervlak en bergingscapaciteit

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven

van de waterbergingscapaciteit en infiltratieoppervlak.

Locatie

Oppervlak

terrein

type

infiltratievoorziening

cm

berging

aandeel infiltratie

en bergingsoppervlak

m3

berging

m2 infiltratieoppervlak

Kalverwei 12.800 centrale wadi 30 cm 70% 2690 8960

Kalverpad 5000 wadi 30 cm 50% 750 2500

Hallenplein 4100 wadi 30 cm 50% 615 2050

Lobroekkade 11.800 wadi 30 cm 50% 1770 5900

Lobroekplein 5.700 water-bergende

fundering

10 cm 100% 570 5700

Oude Kalverstraat 2000 water-bergende

fundering

10 cm 100% 200 2000

Totaal 41.400 6600 27000

In de beschreven opzet wordt totaal 6600 m3

aan waterberging gerealiseerd en 27000 m2 aan

infiltratieoppervlak. In het gebied kan uitgegaan worden

van circa 25 ha aan verhard oppervlak.

Er wordt hiermee circa 11 m2 per 100 m2 verhard

oppervlak gerealiseerd. Dat is ruim boven de norm

van 4 m2 per 100 m2 afwaterend oppervlak uit

de stedenbouwkundige verordening hemelwater.

Er wordt een buffervolume van 26 liter per 100 m2

afwaterend oppervlak gerealiseerd, wat voldoet aan de

norm van 25 liter per m2 afwaterend oppervlak uit de

verordening.

Voor de centrale wadi is ervan uitgegaan dat 70% van

de Kalverwei wordt ingericht als wadi. Voor de overige

wadi’s is uitgegaan dat 50% van de openbare ruimte

als wadi wordt ingericht. De wadi’s lenen zich voor

recreatief gebruik. Wel zullen de wadi’s na een hevige

regenbui een periode drassig zijn. Een volledig gevulde

wadi (met een waterberging schijf van 0,3 m) zal bij een

doorlatendheid van de toplaag van 0,5 m in circa 14

uur leeglopen. Voor een intensiever recreatief gebruik

van de wadi’s van het Kalverpad, het Hallenplein en

het Lobroekplein is een alternatief met waterkratten

mogelijk. Bij de toepassing van waterkratten met een

waterbergingschijf van 30 cm en een doorlatendheid

van de bodem van 1 m/dag zullen de wadi’s in circa 7

uur leeglopen.

De waterbergende fundering met een waterberging

schijf van 100 mm en een doorlatendheid in de bodem

van 1 m/dag zal in circa 2 uur leeglopen.

De maximale afstand waarover de afvoergoten

het regenwater kunnen transporteren is afhankelijk

van de afmetingen van de goot, het afvoerende

oppervlak en het verhang van de goot. In de praktijk

zijn transportafstanden haalbaar van circa 50 tot 150

meter. Goten kunnen als lijn- of molgoten toegepast

worden. Bij een breedte van een molgoot tot 0,5 is een

diepte van 3 cm vanuit oogpunt van begaanbaarheid

nog acceptabel.

• • • • • • • • • • • 9

Waterinfiltratie verharding, Aquaflow

Infiltratiekratten, dyka

Infiltratieriolen

195

More magazines by this user
Similar magazines