11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2.1 Γενικότερο πλαίσιο<br />

i) Ο Γραµµατισµός στα Μέσα στα σχολεία της χώρα µας<br />

Μια σύντοµη περιγραφή των βασικών επίσηµων κειµένων/ διατάξεων που σχετίζονται µε την<br />

οπτικοακουστική Παιδεία. π.χ. πρόγραµµα σπουδών, εθνικός σχεδιασµός, οδηγίες προς τους<br />

εκπαιδευτικούς, δράσεις.<br />

Στα σχολεία δεν είναι σπάνια πια η προσπάθεια δηµιουργίας µικρών ταινιών και η ενσωµάτωση<br />

δράσεων είτε λόγω συµµετοχής σε κάποια διαγωνισµό, σε κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ή<br />

επίσκεψης σε κάποιο σχετικό φορέα. Συνήθως όλα αυτά προκύπτουν επειδή ένας εκπαιδευτικός έχει<br />

προσωπικό ενδιαφέρον για τον κινηµατογράφο ή/και τα οπτικοακουστικά µέσα και έχει επιτύχει µε<br />

διάφορους τρόπους την εξοικείωσή του οπότε επιχειρεί µικρά σχέδια εργασίας µε την τάξη του.<br />

Το τοπίο όµως της οπτικοακουστικής παιδείας (διαχείριση και χρήση οπτικοακουστικών εργαλείων και<br />

ερεθισµάτων από παιδιά µε κριτική διάθεση)στην Ελλάδα διαµορφώθηκε σταδιακά ξεκινώντας από τα<br />

τέλη της δεκαετίας του 1980 µε µερικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Γενικότερα, οι άστατες θέσεις<br />

πύκνωσαν σταδιακά ακολουθώντας τόσο την πανευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση στον τοµέα αυτό, την<br />

αναζήτηση καινοτόµων διαδικασιών στην Εκπαίδευση αλλά και την έλευση των τεχνολογιών της<br />

Πληροφορίας<br />

1<br />

.<br />

Οι απαρχές<br />

Οι πρώτες σύντοµες επίσηµες εµφανίσεις εισχωρούν σε βιβλία Γλώσσας του Αναλυτικού<br />

Προγράµµατος του ∆ηµοτικού. Βρίσκουµε κεφάλαια που φιλοξενούν µικρές δράσεις ή αναφορές στην<br />

κριτική µατιά φωτογραφιών και οπτικοακουστικών ερεθισµάτων που συναντούν τα παιδιά στην<br />

καθηµερινότητα. Η µη συστηµατική παρουσία ενδέχεται να µαρτυρά τις τάσεις των συγγραφικών<br />

οµάδων των βιβλίων του µαθητή.<br />

Η πρώτη ελληνική δράση οπτικοακουστικής παιδείας υλοποιήθηκε το 1981 µε πρωτοβουλία του<br />

σωµατείου για την περιβαλλοντική εκπαίδευση «Γύρω - Τριγύρω»<br />

2<br />

µε τίτλο «Τα παιδιά φωτογραφίζουν<br />

την Οµόνοια». ∆εκαπέντε παιδιά ηλικίας 10 - 13 ετών, κρατώντας απλές φωτογραφικές µηχανές (µε<br />

φιλµ σε µικρή κασέτα!), κατέγραψαν φωτογραφικά την οµώνυµη πλατεία, επιλέγοντας τις δικές τους,<br />

προσωπικές όψεις και στη συνέχεια, συζήτησαν και την ανασύνθεσαν ζωγραφικά, προτείνοντας λύσεις<br />

στα πολύ διαφορετικά λειτουργικά προβλήµατα της πλατείας την εποχή εκείνη.<br />

1. Εισαγωγή µαθηµάτων ΤΠΕ το 1995 στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Πρόκειται όµως περισσότερο για ένα<br />

συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό εργαλείο παρά για ένα γνωστικό αντικείµενο αυτό καθ’ αυτό.<br />

(Andriopoulou E, Kurti E, PapadimitriouS, Media and Information Literacy Policies in Greece,ANR and COST “Transforming<br />

Audiences/Transforming Societies”, NERIT, 2014, σελ.3<br />

2. Συνοπτική περιγραφή στην ανακοίνωση: Θεοδωρίδης Μ. (1987), Αισθητική αγωγή και κοινωνικοποίηση του παιδιού: τι<br />

είναι και τι δεν είναι αισθητική αγωγή, αφιέρωµα στην Αισθητική Αγωγή, περιοδικό Ανοιχτό Σχολείο, τεύχος 14, Σεπτ-Οκτ<br />

'87, σελ. 24,25 και 30.<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!