11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Εφαρµογές Σκοπός µεσο συνδεσµοσ<br />

Comica<br />

∆ηµιουργία φωτοκόµικ<br />

Κινητό ή τάµπλετ<br />

Google Play<br />

PicPac Qrreader<br />

∆ηµιουργία ταινίας<br />

Κινητό ή τάµπλετ<br />

Google Play<br />

αναλυτικεσ οδηγιεσ:<br />

1η ενότητα / Πειραµατισµός<br />

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ<br />

Ερώτηση κλειδί: Τι αλλαγές πρέπει να γίνουν ώστε να µετατρέψουµε µια γραπτή ιστορία σε µια ιστορία<br />

µε φωτογραφίες;<br />

1. Ο εκπαιδευτικός µοιράζει κείµενα αστικών µύθων/ ιστορικών γεγονότων και αφήνει τους µαθητές να τα<br />

διαβάσουν.<br />

2. Ο εκπαιδευτικός ρωτάει τους µαθητές αν είναι δυνατό να µετατρέψουν το κείµενο σε µια πιο σύγχρονη<br />

µορφή, όπως αυτή του κόµικ. ‘Επειτα, τους παρουσιάζει και εξηγεί τι είναι το storyboard δηλαδή ένα<br />

εικονογραφηµένο σενάριο.<br />

3. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 4-5. Η κάθε οµάδα διαλέγει ένα αστικό µύθο/ ιστορικό γεγονός και<br />

κάνει έρευνα.<br />

Συµβουλή: Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε οµάδα υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτοµα µε smartphones/ τάµπλετ<br />

που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο και ελεύθερο χώρο στη µνήµη.<br />

4. Η κάθε οµάδα εντοπίζει στον χάρτη της πόλης τα µέρη στα οποία εξελίσσεται ο µύθος/ γεγονός.<br />

5. Οι οµάδες περπατάνε στο µονοπάτι του µύθου και παρατηρούν τις τοποθεσίες. Οι µαθητές είναι<br />

ελεύθεροι να βγάλουν φωτογραφίες και να ρωτήσουν τους περαστικούς για τα µέρη και τους µύθους, τα<br />

δύο βασικά στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν έµπνευση για τη δική τους οπτική ερµηνεία της ιστορίας.<br />

6. Μετά από τη βόλτα οι µαθητές µοιράζονται τις σκέψεις τους.<br />

Συµβουλή: Μπορείτε να ρωτήσετε τους µαθητές: τι ανακαλύψατε στην περιοχή µας; Τι σας άρεσε; Τι<br />

συζητήσατε µε τους ανθρώπους που συναντήσατε;<br />

63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!