Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Fotografování rychle

Fotografování rychle se pohybujících objektů 64 51 Sledování pohybujícího se předmětu (64) Vyjádření energické akce (51) 61 56 Obsah Hledání ve fotografiích Objekt se přibližuje k fotoaparátu (61) Zachycení nejlepšího okamžiku (56) Hledání Nabídka Rejstřík 10 CZ

Identifikace součástí Při vyjmutém objektivu Podrobnosti ovládání viz čísla stran v závorkách. A Tlačítko (Přehrávání) (25) B Tlačítko spouště (23) C Vypínač ON/OFF (Napájení) D Iluminátor AF/Indikátor samospouště/ Indikátor snímání úsměvu E Reproduktor F Mikrofon* G Konektor inteligentního příslušenství H Objektiv I Tlačítko k uvolnění objektivu J Bajonet K Snímač obrazu** L Kontakty objektivu** M Konektor (USB) (147) N Úchyt pro ramenní popruh O Konektor HDMI (139) P Světelné čidlo Q Displej LCD R Tlačítko MOVIE (video) (23) S Řídicí kolečko (16) T Programové klávesy (17) Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík * Nezakryjte tuto součást při nahrávání videa. ** Nedotýkejte se tohoto dílu přímo. Pokračování r 11 CZ