Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Varovná hlášení

Varovná hlášení Zobrazí-li se následující zprávy, řiďte se níže uvedenými pokyny. Nekompat. akumulátor. Použijte správný model. • Je použit nekompatibilní blok akumulátorů. Nastavte oblast/datum/čas. • Nastavte datum a čas. Pokud jste fotoaparát delší dobu nepoužívali, dobijte interní nabíjecí baterii. Nedostatečné napájení. • Pokusili jste se čistit snímač obrazu (Režim čištění) při nedostatečné úrovni baterie. Nabijte blok akumulátorů nebo použijte napájecí adaptér (prodává se zvlášť). Paměťovou kartu nelze použít. Naformátovat? • Paměťová karta byla zformátována na počítači a došlo k modifikaci formátu souboru. Zvolte [OK], pak paměťovou kartu zformátujte. Paměťovou kartu můžete použít znovu, ale všechna předchozí data na ní jsou vymazána. Dokončení formátování může určitou dobu trvat. Pokud se hlášení stále objevuje, vyměňte paměťovou kartu. Chyba paměťové karty. • Je vložena nekompatibilní karta nebo se nezdařilo formátování. Znovu vložte paměťovou kartu. • Ve fotoaparátu nelze používat vloženou paměťovou kartu. • Paměťová karta je poškozena. • Povrch kontaktů paměťové karty je znečištěn. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Na tuto paměťovou kartou nemusí být možné běžně nahrávat nebo z ní přehrávat. • Ve fotoaparátu nelze používat vloženou paměťovou kartu. Zpracování... • Redukce šumu dlouhé expozice bude prováděna stejnou dobu, po kterou byla otevřena závěrka. Při tomto procesu redukce šumu nelze dále snímat. Funkci redukce šumu dlouhé expozice můžete deaktivovat. Nelze zobrazit. • Snímky zaznamenané jinými fotoaparáty nebo snímky modifikované počítačem se nemusí vždy zobrazit. Nelze rozpoznat objektiv. Připojte jej řádně. • Objektiv není správně nasazen nebo není nasazen vůbec. Zobrazí-li se tato zpráva při nasazeném objektivu, nasaďte jej znovu. Pokud se tato zpráva zobrazuje často, ověřte, zda jsou kontakty objektivu a fotoaparátu čisté či nikoli. • Při nasazení fotoaparátu na hvězdářský dalekohled nebo podobné zařízení nastavte [Uvol.bez obj.] na [Povolit] (strana 105). Pokračování r 156 CZ

• Funkce SteadyShot nefunguje. Můžete fotografovat dál, ale funkce SteadyShot nebude fungovat. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte. Pokud zobrazení této ikony přetrvá, obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Neobsahuje žádné statické snímky. Neobsahuje žádné filmy. • Na paměťové kartě není žádný snímek. Snímky chráněny. • Pokusili jste se vymazat chráněné snímky. Nelze vytisknout. • Pokusili jste se označit snímky RAW značkou DPOF. Přehřátí fotoaparátu. Nechte jej vychladnout. • Fotoaparát se přehřál, protože jste neustále snímali. Vypněte napájení. Nechte fotoaparát vychladnout a počkejte, až bude znovu připraven ke snímání. • Nahrávali jste snímky dlouhou dobu, došlo ke zvýšení teploty fotoaparátu. Přestaňte nahrávat snímky, dokud se fotoaparát neochladí. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka • Počet snímků překračuje hodnotu, pro kterou je možná správa dat fotoaparátem v souboru databáze. Rejstřík • Do souboru databáze nelze registrovat. Naimportujte všechny snímky do počítače pomocí „PMB“ a obnovte paměťovou kartu. Chyba fotoaparátu • Vypněte napájení, vyjměte blok akumulátorů a vložte jej znovu. Pokud se tato zpráva zobrazuje často, poraďte se s prodejcem Sony nebo s místním autorizovaným servisem Sony. Chyba souboru databáze obrazů. Restart. • V souboru databáze obrazů došlo k nějaké nesrovnalosti. Vyberte [Nastavení] t [Obnovit DB snímků] t [OK]. Chyba souboru databáze obrazů. Chcete ho obnovit? • Videa nelze nahrávat ani přehrávat, protože soubor databáze obrazů je poškozen. Obnovte data postupem podle pokynů na obrazovce. Nelze zvětšit. Nelze otočit snímek. • Snímky zaznamenané jinými fotoaparáty nelze zvětšit ani otočit. Žádné snímky nevybrány. • Pokusili jste se o tisk, aniž byste určili snímky. Pokračování r 157 CZ