Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Paměťová karta S

Paměťová karta S tímto fotoaparátem lze používat následující paměťové karty: „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, paměťovou kartu SD a paměťovou kartu SDHC a paměťovou kartu SDXC. Kartu MMC (MultiMedia Card) nelze použít. Poznámky • U paměťových karet zformátovaných počítačem není zaručena funkce v tomto fotoaparátu. • Rychlost čtení/zápisu dat se liší v závislosti na kombinaci paměťové karty a použitého zařízení. • Během čtení nebo zápisu dat nevyjímejte paměťovou kartu. • K poškození dat může dojít v těchto případech: – když je paměťová karta vyjmuta nebo fotoaparát vypnut během operace čtení či zápisu, – když je paměťová karta použita v místech s výskytem statické elektřiny nebo elektrického rušení. • Doporučujeme důležitá data zálohovat, například na pevný disk počítače. • Na vlastní paměťovou kartu ani na její adaptér nelepte žádné nálepky. • Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama nebo kovovými předměty. • Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům. • Paměťovou kartu nerozebírejte ani neupravujte. • Nevystavujte paměťovou kartu vodě. • Paměťovou kartu nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout. • Bezprostředně po delším používání může být paměťová karta horká. Zacházejte s ní opatrně. • Nepoužívejte ani neskladujte paměťovou kartu za těchto podmínek: – v prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech nebo v autě na přímém slunci; – na místech vystavených přímému slunečnímu světlu; – na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek. • Snímky nahrané na paměťové kartě SDXC nelze importovat ani přehrát na počítačích nebo AVzařízeních, jež nejsou kompatibilní s exFAT. Před připojením fotoaparátu k zařízení ověřte, že je kompatibilní s exFAT. Připojíte-li fotoaparát k nekompatibilnímu zařízení, může se zobrazit výzva ke zformátování karty. Na tuto výzvu nereagujte zformátováním karty, protože by došlo k vymazání všech dat na kartě. (exFAT je souborový systém používaný v paměťových kartách SDXC.) Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík „Memory Stick“ Níže uvedená tabulka obsahuje typy „Memory Stick“ použitelné v tomto fotoaparátu. Nicméně správnou činnost nelze zaručit pro všechny funkce „Memory Stick“. „Memory Stick PRO Duo“ *1*2*3 Dostupné s fotoaparátem „Memory Stick PRO-HG Duo“ *1*2 „Memory Stick Duo“ Nedostupné s fotoaparátem „Memory Stick“ a „Memory Stick PRO“ Nedostupné s fotoaparátem Pokračování r 160 CZ

*1 Disponuje funkcí MagicGate. MagicGate je technologie na ochranu autorských práv, která využívá šifrovací technologii. S tímto fotoaparátem nelze uskutečnit nahrávání/přehrávání dat, které vyžaduje funkce MagicGate. *2 Podporuje vysokorychlostní přenos dat pomocí paralelního rozhraní. *3 Při použití „Memory Stick PRO Duo“ k nahrávání videí lze použít pouze ta, jež jsou označena pomocí Mark2. Poznámky k použití „Memory Stick Micro“ (prodává se zvlášť) • Tento výrobek je kompatibilní s „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka termínu „Memory Stick Micro“ • Chcete-li použít „Memory Stick Micro“ s fotoaparátem, zajistěte vložení „Memory Stick Micro“ do adaptéru „M2“ ve velikosti Duo. Vložíte-li „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéru „M2“ ve velikosti Duo, zřejmě pak nebudete moci paměťovou kartu vyjmout z fotoaparátu. • Kartu „Memory Stick Micro“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 161 CZ