Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Detekce obličejů

Detekce obličejů Zjišťuje obličeje u daných objektů a automaticky upravuje nastavení zaostření, blesku, expozice a vyvážení bílé. Pro zaostření lze vybrat prioritní obličej. Rámeček Detekce obličejů (oranžový) Když fotoaparát zjistí více než jeden objekt, rozhodne, který z nich je hlavní, a nastaví zaostření podle priority. Rámeček Detekce obličejů pro hlavní objekt změní barvu na oranžovou. Polovičním stisknutím tlačítka spouště změní barvu na zelenou rámeček, pro který je nastaveno zaostření. Rámeček Detekce obličejů (bílý) Obsah Hledání ve fotografiích 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Detekce obličejů] t požadovaný režim. (Vypnuto) (Auto) (Priorita dětí) (Priorita dosp.) Poznámky Nepoužívá funkci Detekce obličejů. Volí obličej, která má fotoaparát automaticky zaostřit. Zjistí a prioritně vyfotografuje dětský obličej. Zjistí a prioritně vyfotografuje dospělý obličej. • Funkci [Detekce obličejů] nelze používat s následujícími funkcemi: – Záznam videa – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [Ruč. zaost.] – [Jemné dig. zvětšení]. • Funkci [Detekce obličejů] lze vybrat pouze tehdy, když [Oblast autom. zaost.] je nastavena na [Víceb.] a [Režim měření] je také nastaven na [Víceb.]. • Fotoaparát dokáže zjistit až osm obličejů u daných objektů. • V závislosti na podmínkách nemusejí být dospělí a děti rozpoznány správně. • Při fotografování [Snímání úsměvu] je funkce [Detekce obličejů] automaticky nastavena na [Auto] i přes nastavení [Vypnuto]. Hledání Nabídka Rejstřík 66 CZ

Snímání úsměvu Když fotoaparát zjistí úsměv, dojde k automatickému uvolnění spouště. 1 [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Snímání úsměvu] t [Zapnuto]. 2 Vyčkejte na úsměv, jenž má být zjištěn. Když úroveň úsměvu překročí bod b na indikátoru, fotoaparát pořizuje snímky automaticky. Stisknete-li tlačítko spouště při fotografování Snímání úsměvu, fotoaparát pořídí snímek a přejde zpět do režimu Snímání úsměvu. 3 Chcete-li režim Snímání úsměvu ukončit, [Nabídka] t [Fotoaparát] t [Snímání úsměvu] t [Vypnuto]. Poznámky Rámeček Detekce obličejů Indikátor Detekce úsměvu • Funkci [Snímání úsměvu] nelze používat s následujícími funkcemi: – [Ručně držený soumrak] ve [Volba scény] – [Reduk. rozm. pohybu] – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] – [Ruč. zaost.] – [Jemné dig. zvětšení] • Není-li objekt zaostřen, nedojde k uvolnění závěrky ani v případě, že úroveň úsměvu překročí bod b. Pro usnadnění zaostření fotoaparátu upravte kompozici nebo jas snímku. • Fotografování pomocí Snímání úsměvu je automaticky ukončeno po naplnění paměťové karty. • V závislosti na podmínkách nemusejí být úsměvy detekovány správně. • Režim pohonu přejde automaticky na [Jednotlivé sn.]. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík z Tipy pro lepší zachycení úsměvů 1 Nezakrývejte oči ofinou apod. Nezakrývejte obličej kloboukem, maskami, slunečními brýlemi atd. 2 Obličej mějte pokud možno přímo před fotoaparátem a co nejvíce vodorovně. Oči nechte zúžené. 3 Usmívejte se s otevřenými ústy. Úsměv lze lépe detekovat, jsou-li vidět zuby. • Závěrka se uvolní, když je zjištěn úsměv u jakékoli osoby. • Není-li úsměv detekován, nastavte [Detekce úsměvu] v nabídce. 67 CZ