Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Přednastavené

Přednastavené vyvážení bílé ( ) 1 [Nabídka] t [Jas/barva] t [Vyvážení bílé] t požadovaný režim. 2 Podle potřeby, [Možnost] t nastaví barevný tón. Při úpravě směrem k hodnotám + získá snímek načervenalý nádech a při úpravě směrem k hodnotám – bude mít nádech namodralý. Tepl. barvy/filtr 1 [Nabídka] t [Jas/barva] t [Vyvážení bílé] t [Tepl. barvy/filtr]. 2 [Možnost] t požadovaná hodnota. Teplota barvy Barevný filtr Čím vyšší číslo, tím načervenalejší nádech snímku, a čím nižší číslo, tím namodralejší nádech snímku. (Výchozí nastavení je 5500 K.) Na základě použití nastavené barevné teploty jako standardu lze barvu kompenzovat na G (zelená) či M (purpurová). Čím vyšší číslo, tím více barvy je kompenzováno. (Výchozí nastavení je 0.) Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Vlastní vyvážení bílé 1 [Nabídka] t [Jas/barva] t [Vyvážení bílé] t [Vlastní nast.]. 2 Přidržte fotoaparát tak, aby bílá oblast zcela pokrývala oblast AF uprostřed, a stiskněte dolů tlačítko spouště. Dojde k uvolnění závěrky a zobrazí se kalibrované hodnoty (teplota barvy a barevný filtr). 3 Chcete-li vyvolat nastavení vlastního vyvážení bílé, [Nabídka] t [Jas/ barva] t [Vyvážení bílé] t [Vlastní]. Rejstřík Poznámka • Při použití blesku zároveň se stiskem tlačítka spouště je uloženo vlastní vyvážení bílé, které bere v potaz světlo blesku. Pořizujte snímky s bleskem i při dalším fotografování. 78 CZ

Režim měření Volí režim měření pro nastavení, kterou část objektu je třeba změřit k určení expozice. 1 [Nabídka] t [Jas/barva] t [Režim měření] t požadovaný režim. Poznámky (Víceb.) (Střed.) (Bodové) Měří světlo v každé oblasti po rozdělení celé oblasti na více oblastí, a určuje správnou expozici celého snímku (vícesegmentové měření). Měří průměrný jas celého snímku, ale preferuje jeho středovou oblast (měření se zdůrazněným středem). Měří pouze středovou oblast (bodové měření). Tato funkce se hodí, když je objekt v protisvětle nebo když existuje velký kontrast mezi objektem a pozadím. Poloha rysek bodového měření na objektu. • Je-li [Režim měření] nastaven jinak než na [Víceb.], nelze použít funkci [Detekce obličejů]. • [Víceb.] je vybráno při použití následujících funkcí: – Záznam videa – [Inteligentní automatika] – [Volba scény] – [Obrazový efekt] – [Jemné dig. zvětšení] – [Snímání úsměvu] Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 79 CZ