Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámky k

Poznámky k používání fotoaparátu Použití této příručky Klepnutím na tlačítko vpravo nahoře na obálce a každé straně přejdete na příslušnou stránku. To je vhodné při vyhledávání funkce, kterou hodláte používat. Vyhledání informací podle funkce. Vyhledání informací podle ukázkových fotografií. Obsah Hledání ve fotografiích Vyhledání informací v seznamu položek nabídek. Vyhledání informací podle klíčového slova. Hledání Nabídka Klepnutím na čísla stránek uvedená v příručce můžete přejít na příslušné stránky. Značky a notace používané v této příručce Posloupnosti operací jsou v této příručce uváděny pomocí šipek (t). Fotoaparát ovládejte v uvedeném pořadí. Rejstřík Výchozí nastavení je určeno pomocí . Uvádí upozornění a omezení, která se týkají správné obsluhy fotoaparátu. z Uvádí informace, které je vhodné vědět. 2 CZ

Obsah Poznámky k používání fotoaparátu Základní operace Použití této příručky ··············································2 Hledání ve fotografiích ··········································5 Identifikace součástí············································11 Seznam ikon na displeji·······································14 Použití řídicího kolečka a programových kláves ··································································16 Hledání Nabídka··················································18 Pořizování snímků ···············································23 Přehrávání obrázků ·············································25 Vymazání snímků ················································27 Kreativní fotografie ··············································28 Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Použití funkcí pomocí řídicího kolečka DISP (Zobrazit obsah) ·········································34 (Komp.expozice) ············································36 (Přehled snímků)·············································37 Použití funkcí v nabídce Režim snímání ·····················································18 Fotoaparát···························································19 Velik. snímku ·······················································19 Jas/barva·····························································20 Přehrávání ···························································20 Nastavení·····························································20 Pokračování r 3 CZ