Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Vymazat Umožňuje

Vymazat Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání. 1 [Nabídka] t [Přehrávání] t [Vymazat] t požadovaný režim. Více snímků Vše ve složce Sním. z období Poznámka • Vybrat lze až 100 snímků. z Vymazání snímku Vymaže vybrané snímky. Stisknutím středu potvrďte [Vybrat] a [OK]. Odstraní všechny snímky ve složce. Zobrazí se pouze při přehrávání fotografií. Vymaže všechna videa daného data. Zobrazí se pouze při přehrávání videí. Snímek zobrazený na displeji lze snadněji vymazat výběrem [Vymazat] (strana 27). Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 84 CZ

Prezentace Automaticky přehrává snímky. Přehrává pouze 3D-snímky v režimu prezentace na 3D-televizoru připojeném k fotoaparátu. 1 [Nabídka] t [Přehrávání] t [Prezentace] t požadovaný režim t [OK]. Opakovat Interval Zapnuto Vypnuto Přehrává snímky stále dokola. Po přehrání všech snímků dojde k ukončení prezentace. 1 s Nastaví interval zobrazení snímků. Zobrazí se pouze při přehrávání snímků. 3 s 5 s 10 s 30 s Typ snímku Všechno Přehrává všechny snímky na paměťové kartě jako normální snímky. Zobr. pouze 3D Poznámky Přehrává pouze 3D-snímky. • Při prezentaci nelze zadat pauzu. Chcete-li prezentaci ukončit, stiskněte střed řídicího kolečka. • Snímky a videa nelze přehrávat společně. Pomocí [Vybrat stat. sn./film] zvolte jeden typ obrazu. • U panoramatického snímku se zobrazí celý obraz. Chcete-li panoramatický snímek posunout, nejprve zastavte prezentaci stisknutím středu řídicího kolečka při zobrazeném obrazu a pak střed stiskněte znovu. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 85 CZ