Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Nast. prog. klávesy C

Nast. prog. klávesy C Přiřadí funkci programové klávese C. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Nast. prog. klávesy C] t požadované nastavení. Režim snímání Vlastní Volá funkci přiřazenou k [Vlastní 1], [Vlastní 2], [Vlastní 3], [Vlastní 4] nebo [Vlastní 5]. Volá funkci přiřazenou k [Vlastní] programové klávesy C 1 Při zobrazení [Vlastní] stiskněte programovou klávesu C. 2 Stisknutím pravé/levé části řídicího kolečka vyberte [Vlastní 1], [Vlastní 2], [Vlastní 3], [Vlastní 4] nebo [Vlastní 5]. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Poznámka • Funkce, která byla přiřazena programové klávese C, je volána pouze při nastavení [Režim snímání] na [Program auto], [Priorita clony], [Priorita závěrky] nebo [Ruční expozice]. 112 CZ

Vlastní Přiřadí funkci k [Vlastní 1] až [Vlastní 5] programové klávesy C. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Vlastní 1], [Vlastní 2], [Vlastní 3], [Vlastní 4] nebo [Vlastní 5] t požadované nastavení. Obsah Hledání ve fotografiích Výchozí nastavení každé položky [Vlastní] [Vlastní 1] [Vlastní 2] [Vlastní 3] [Vlastní 4]/[Vlastní 5] Dostupné funkce Režim pohonu Výběr AF/MF Režim aut.zaost. Oblast autom. zaost. ISO Vyvážení bílé Režim měření DRO/Auto HDR Vlastní nast. Režim blesku Nenastaveno Hledání Nabídka Rejstřík Poznámky • Funkce, která byla přiřazena programové klávese C, je volána pouze při nastavení [Režim snímání] na [Program auto], [Priorita clony], [Priorita závěrky] nebo [Ruční expozice]. • Nemusíte nastavit všechny položky [Vlastní 1], [Vlastní 2], [Vlastní 3], [Vlastní 4] a [Vlastní 5]. 113 CZ