Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Režim prohlížení

Režim prohlížení Umožňuje zvolit formát zobrazení pro prohlížení snímků. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 t (Režim prohlížení) t požadovaný režim (Přehled dat) (Přehled složek (static. sn.)) (Přehled složek (MP4)) (Přehled AVCHD) Poznámka Zobrazí snímky podle data. Zobrazí statické snímky. Zobrazí videoklipy ve formátu MP4. Zobrazí videoklipy ve formátu AVCHD. • Když se vnitřní paměť používá k nahrávání snímků, je režim prohlížení nastaven na prohlížení složek a fotografie a videa se zobrazují ve stejné složce. zProhlížení snímků pořízených jiným fotoaparátem Tento fotoaparát vytváří na paměťové kartě soubor databáze obrazů pro nahrávání a přehrávání snímků. Pokud fotoaparát detekuje snímky neregistrované v souboru databáze obrazů na paměťové kartě, zobrazí se registrační obrazovka s hlášením „Nalezeny soubory, které nebyly rozpoznány Importování souborů“. Chcete-li prohlížet neregistrované snímky, registrujte je zvolením [OK]. • K registraci snímků použijte dostatečně nabitý akumulátor. Pokud k registraci snímků použijete akumulátor s nízkou kapacitou, nemusí být možné přenést všechna data nebo může při vybití akumulátoru dojít k poškození dat. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 102 CZ

Zobrazení skupiny série Při prohlížení snímků můžete zvolit zobrazení snímků v sérii ve skupinách nebo zobrazení všech snímků. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 t (Režim prohlížení) t (Přehled dat) 3 t (Zobrazení skupiny série) t požadovaný režim Obsah Vyhledávání činnosti (Zobraz.jen hlavního snímku) (Zobrazení všech) Seskupí snímky v sérii a poté přehraje pouze hlavní snímek. • Pokud je v režimu série použita funkce detekce obličejů, fotoaparát určí a zobrazí optimální snímek jakožto hlavní snímek. Pokud funkce detekce obličejů použita není, jako hlavní snímek bude zobrazen první snímek ve skupině série. Přehraje najednou všechny snímky v sérii. Vyhledávání MENU/ nastavení zZobrazení snímků série Když je [Zobrazení skupiny série] nastaveno na [Zobraz.jen hlavního snímku], zobrazí se pouze hlavní snímek ze skupiny série. Když fotoaparát zobrazí hlavní snímek, můžete přehrávat snímky následovně. Rejstřík Způsob ovládání Dotkněte se Dotkněte se Činnost Snímky série se zobrazí jako video, když nakloníte fotoaparát vlevo nebo vpravo. Snímky série se zobrazí v přehledu. Při každém dotyku na obrazovku se displej přepíná mezi zobrazením jednoho snímku a zobrazením miniatur snímků. 103 CZ