Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Prohlížení snímku na

Prohlížení snímku na televizoru s vysokým rozlišením (HD) Snímky zaznamenané fotoaparátem ve vysoké kvalitě obrazu můžete prohlížet připojením fotoaparátu k televizoru s vysokým rozlišením (HD) pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně) nebo adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně). Použijte adaptérový kabel pro výstup HD kompatibilní s Type2c. Podrobnosti najdete také v návodu k televizoru. 1 Vypněte fotoaparát i televizor HD. 2 Připojte fotoaparát k televizoru pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně) nebo adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně). Poznámky • Při přehrávání jednoho snímku se na televizoru nezobrazí žádné ikony. • Při výstupu do televizoru nelze přehrávat snímky v režimu [Snadný režim]. • Snímky pořízené ve velikosti obrazu [VGA] nelze přehrávat ve formátu HD. z„PhotoTV HD“ Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“. Připojením televizoru Sony kompatibilního s „PhotoTV HD“ kabelem HDMI (prodává se samostatně) nebo adaptérovým kabelem pro výstup HD (prodává se samostatně) lze pohodlně využívat nový svět fotografií v dechberoucí kvalitě plného vysokého rozlišení. • „PhotoTV HD“ umožňuje vysokou kvalitu detailů, ostré a jasné barvy a zřetelnou strukturu. • Když je fotoaparát připojen kabelem HDMI k televizoru Sony kompatibilnímu s režimem Video A, nastaví se televizor automaticky na kvalitu obrazu vhodnou pro snímky. Pokud je televizor nastaven na režim Video, kvalita obrazu je nastavena na tu, která je vhodná pro filmy. • Při přehrávání videa AVCHD se doporučuje nastavit [Režim prohlížení] na [Přehled AVCHD]. • Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 148 CZ

Prohlížení snímku při připojení fotoaparátu k televizoru HD kabelem HDMI (prodává se samostatně) Připojte fotoaparát ke konektoru HDMI televizoru HD kabelem HDMI (prodává se samostatně). 1 Připojte fotoaparát do multivýstupového stojanu (je součástí dodávky). 2 Připojte multivýstupový stojan k televizoru kabelem HDMI (prodává se samostatně). Obsah Vyhledávání činnosti Konektor HDMI 1 Do konektoru HDMI Tlačítko (přehrávání) Multivýstupový stojan Vyhledávání MENU/ nastavení 2 Do konektoru HDMI Kabel HDMI 3 Zapněte televizor a nastavte vstup. 4 Stisknutím tlačítka (Přehrávání) zapněte fotoaparát. Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Požadovaný snímek vyberte dotykem na / zobrazené na LCD displeji tohoto fotoaparátu. Rejstřík Poznámky • Dotykem na t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) zvolte pro [Rozlišení HDMI] nastavení [Auto] nebo [1080i]. • Zvuk pípnutí je nastaven na [Závěrka]. • Nepřipojujte fotoaparát a připojované zařízení prostřednictvím výstupních konektorů. Když je fotoaparát a televizor připojen prostřednictvím výstupních konektorů, neprodukuje se obraz ani zvuk. Takové spojení může způsobit problémy fotoaparátu a/nebo připojenému zařízení. • S některými televizory HD tato funkce nemusí pracovat správně. Je např. možné, že se na televizoru HD nezobrazí obraz a nebo nebude slyšet zvuk. • Použijte kabel HDMI s logem HDMI. • Po jisté době, kdy nahráváte videoklipy a fotoaparát a televizor jsou propojeny kabelem HDMI (prodává se samostatně), se může nahrávání automaticky zastavit kvůli ochraně fotoaparátu. 149 CZ