Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Ovládání fotoaparátu

Ovládání fotoaparátu tažením LCD displeje Činnost Zobrazí/skryje obrazovku MENU Zobrazí nebo skryje tlačítka funkcí Způsob ovládání Dotkněte se levé strany LCD displeje a táhněte doprava pro zobrazení obrazovky MENU a doleva pro skrytí obrazovky MENU. Dotkněte se levé strany LCD displeje a tažením doleva skryjte tlačítka funkcí; tažením zleva doprava tlačítka funkcí zobrazíte. Obsah Vyhledávání činnosti Zobrazí následující/ předchozí snímek Při přehrávání táhněte LCD displej doprava nebo doleva. K plynulé změně snímků táhněte doprava nebo doleva a stále daný okraj tiskněte. Vyhledávání MENU/ nastavení Zobrazí obrazovku přehledu snímků Táhněte LCD displej směrem nahoru. Rejstřík Zobrazí následující/ předchozí stránku vrežimu přehledu Táhněte LCD displej směrem dolů nebo nahoru. 22 CZ

Uživatelské nastavení položek MENU Během snímání/přehrávání se pod na LCD displeji objevují čtyři položky MENU. Tato čtyři tlačítka lze nastavit, tedy zvolit požadované položky MENU i jejich rozložení a umístit tak pohodlně často užívaná tlačítka. Tato tlačítka mohou být nastavena a nastavení uložena pro každý režim záznamu během snímání a pro vnitřní paměť a paměťovou kartu během přehrávání. 1 Dotykem na zobrazte obrazovku MENU. Obsah Vyhledávání činnosti 2 (Uživatelské nastavení) t [OK] Vyhledávání MENU/ nastavení 3 Vyberte ikonu MENU a přetáhněte ji na požadovanou pozici v levé části LCD displeje. Ikona MENU v oblasti uživatelského nastavení je nahrazena. 4 Pro zrušení se dotkněte . Oblast uživatelského nastavení Rejstřík Poznámka • Ikonu MENU nelze uživatelsky nastavit ve snadném režimu. Pokračování r 23 CZ