Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Prohlížení snímků

Prohlížení snímků série Přehrává snímky série. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 Vyberte snímky série pomocí / . Obsah 3 Dotkněte se požadovaného tlačítka přehrávání podle režimu přehrávání. Vyhledávání činnosti Tlačítko/způsob ovládání Dotkněte se Dotkněte se Činnost Seskupí snímky v sérii a poté přehraje pouze hlavní snímek. Při každém dotyku na obrazovku se displej přepíná mezi zobrazením jednoho snímku a zobrazením miniatur snímků. Snímky série si můžete prohlížet jako video, když nakloníte fotoaparát vlevo nebo vpravo. Vyhledávání MENU/ nastavení Poznámka • Snímky série si můžete prohlížet jako video, jen když nastavíte [Režim prohlížení] na [Přehled dat] a [Zobrazení skupiny série] na [Zobraz.jen hlavního snímku]. Rejstřík Pokračování r 46 CZ

zZobrazení seskupených snímků série vedle sebe Když se dotknete , zobrazí se jen hlavní snímek. Postupováním podle níže uvedených pokynů můžete zobrazit řadu snímků. Obsah Hlavní snímek Zobrazení miniatur snímku Zobrazení jednoho snímku Snímek, který je zobrazen výše 1Zobrazte hlavní snímek v režimu přehrávání a pak se dotkněte . Snímky jsou zobrazeny v přehledu. 2Dotykem na / zobrazíte každý snímek ve skupině série. • Snímek, který chcete zobrazit, si také můžete vybrat dotykem na miniaturu snímku na spodní straně displeje LCD. 3Při každém dotyku na obrazovku se displej přepíná mezi zobrazením jednoho snímku a zobrazením miniatur snímků. 4Dotykem na zrušíte zobrazení. Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení zProhlížení snímků série jako videa natáčením fotoaparátu doprava nebo doleva Rejstřík K plynulému prohlížení snímků série, jako by se jednalo o video, se dotkněte pak natočte fotoaparát doprava nebo doleva podle obrázku. , a Natáčejte fotoaparát doprava nebo doleva kolem osy vedoucí středem fotoaparátu. 47 CZ