Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Zvuk Změní nastavení

Zvuk Změní nastavení zvuku vydávaného fotoaparátem při činnosti. 1 t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [Zvuk] t požadovaný režim Obsah Závěrka Vysoký Nízký Vyp. Při stisku tlačítko spouště zapne zvuk závěrky. Při dotyku na dotykový panel nebo stisku spouště se ozve pípnutí/zvuk závěrky. Pokud chcete snížit hlasitost pípnutí, vyberte [Nízký]. Vypíná pípnutí/zvuk závěrky. Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 120 CZ

Jas LCD Nastaví jas LCD displeje. 1 t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [Jas LCD] t požadovaný režim Obsah Normální Jasná Nastaví normální úroveň jasu LCD displeje. Nastaví vysokou úroveň jasu LCD displeje. • Tato funkce je užitečná při prohlížení snímků při jasném venkovním světle. Vyhledávání činnosti Poznámky • V režimu [Jasná] se může akumulátor vybíjet rychleji. • Pokud je fotoaparát zapnutý a není po určitou dobu obsluhován, LCD displej ztmavne. • V režimu videa je [Jas LCD] nastaven na [Normální]. Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 121 CZ