Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Redukce červ. očí

Redukce červ. očí Při použití blesku bleskne blesk dvakrát nebo víckrát před pořízením snímku. Tím dojde k redukci jevu červených očí. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Redukce červ. očí] t požadovaný režim Auto Zap. Vyp. Když je funkce detekce obličejů aktivována, blesk několikrát bleskne automaticky, aby došlo k redukci jevu červených očí. Blesk vždy bleskne tak, aby redukoval jev červených očí. Nepoužívá redukci jevu červených očí. Poznámky • Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud není závěrka uvolněna. Většinou trvá asi vteřinu, než se uvolní závěrka, a během této doby proto zajistěte, aby se objekt nehýbal. • Redukce červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek. Záleží na individuálních rozdílech a podmínkách, jako je například vzdálenost od objektu, nebo pokud se objekt při předblesku díval jinam. • Pokud nepoužíváte funkci detekce obličejů, nebude fungovat funkce redukce červených očí, ani když zvolíte [Auto]. • [Redukce červ. očí] je nastavena na [Vyp.] v následujících situacích: – V režimu rozostření pozadí – V režimu snímání 3D – Když je ve volbě scény zvolen režim (Redukce rozmazání pohybu), (Ručně držený soumrak) nebo (Vysoká citlivost). – Když je aktivována funkce snímání úsměvu. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík zCo způsobuje červené oči? V tmavém prostředí dojde k rozšíření zornic. Světlo blesku se odráží od cév sítnice (zadní strany oka) a způsobuje tak „červené oči“. Fotoaparát Oko Sítnice Další způsoby, jak eliminovat červené oči • Ve volbě scény si vyberte režim (Vysoká citlivost). (U blesku bude automaticky zvolen režim [Vypnout].) • Když vyjdou oči fotografovaného červené, opravte snímek pomocí [Retuš] t [Korekce červených očí] v nabídce prohlížení nebo pomocí přiložené aplikace „PMB“. 118 CZ

Vyhledávání MENU/ nastavení Detekce zavř. očí Když se při aktivované detekci obličejů nahraje snímek, kde má osoba zavřené oči, zobrazí se hlášení „Detekovány zavřené oči“. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Detekce zavř. očí] t požadovaný režim Auto Vyp. Zobrazí se hlášení „Detekovány zavřené oči“. Hlášení se nezobrazí. Obsah Vyhledávání činnosti Rejstřík 119 CZ