Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Vyhledávání MENU/

Vyhledávání MENU/ nastavení Ř. Mřížky S pomocí čar mřížky lze snáze nastavit předmět do vodorovné/svislé polohy. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Ř. Mřížky] t požadovaný režim Zap. Vyp. Zobrazí čáry mřížky. Čáry mřížky se nezaznamenávají. Nezobrazuje čáry mřížky. Obsah Vyhledávání činnosti Rejstřík 114 CZ

Digitál. transf. Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické transfokace (až 4×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát transfokátor smart nebo přesný digitální transfokátor. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Digitál. transf.] t požadovaný režim Smart ( ) Podle velikosti snímku jej zvětší digitálně v takovém rozsahu, aby snímek nebyl zkreslen. (Transfokátor smart) Přesný ( ) Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah transfokace asi 8×, včetně optického tranfokátoru 4×. Mějte však na paměti, že kvalita snímku se při překročení rozsahu optického transfokátoru zhoršuje. (Přesná digitální transfokace) Vyp. Nepoužívá digitální transfokaci. Poznámky • Funkce digitálního transfokátoru nepracuje v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu – V režimu super automatického nastavení – V režimu rozostření pozadí – V režimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu –Vrežimu videa – Když je ve volbě scény vybrán režim (Korekce protisvětla HDR). – Když je aktivována funkce snímání úsměvu. – Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]. • Transfokátor smart není k dispozici, pokud je velikost snímku nastavena na [12M] nebo [16:9(9M)]. • Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Celkový rozsah transfokace při použití transfokátoru smart (včetně optického transfokátoru 4×) Podporovaný rozsah transfokace závisí na velikosti snímku. Velikost Celkový rozsah transfokace 8M Přibližně 4,9× 5M Přibližně 6,2 × VGA Přibližně 25 × 16:9(2M) Přibližně 8,3 × 115 CZ