Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Nastavení zaostření

Nastavení zaostření dotykem na obrazovku Když se na dotykovém panelu dotknete místa, na které chcete zaostřit, zobrazí se rámeček, a když napůl stisknete spoušť, zaostří se na něj. Dotyk na objekt na obrazovce Fotoaparát sleduje objekt a upravuje automaticky zaostření, dokud nestisknete napůl tlačítko spouště, i když se objekt pohybuje (Zaměřené ostření). Stisknutím tlačítka spouště napůl uzamknete pozici objektu, zaostření a expozici. Tlačítko/způsob ovládání Dotkněte se obrazovky Činnost Upraví ostření. Zruší funkci. Poznámky • Zaměřené ostření není k dispozici v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu – V režimu snímání 3D –Vrežimu videa – Ve snadném režimu – Když je aktivována funkce snímání úsměvu – Když je ve volbě scény vybráno (Krajina), (Soumrak), (Ohňostroj) nebo (Pod vodou) – Pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob] – Když používáte [Digitál. transf.] – V režimu ostření na blízké objekty • Zaměřené ostření pravděpodobně nepůjde aktivovat v následujících situacích: – Objekt se pohybuje příliš rychle. – Objekt je příliš malý nebo příliš velký. – Objekt má stejnou barvu jako pozadí. – Za špatných světelných podmínek. – Za podmínek, kdy se mění jas. • Zaměřené ostření bude automaticky zrušeno, když objekt z obrazovky zmizí nebo jej nebude možné sledovat. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 26 CZ

Použití tlačítka režimů Fotografie/ Video Podle režimu, v němž chcete snímat, můžete volit režim snímání. Obsah Tlačítko spouště Tlačítko režimů / Vyhledávání činnosti 1 Stisknutím tlačítka režimů / přepněte na režim snímání fotografií (Fotografie) nebo videa (Video). (Fotografie) (Video) Umožňuje snímat statické snímky. Pomocí (Nahr. režim) lze přepnout do nastavení režimu záznamu statických snímků (str. 28). Umožňuje nahrávat videoklipy. Pomocí t [Scéna snímání videa] lze přepnout do nastavení scény snímání videa (str. 57). Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 27 CZ