Views
1 month ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Inteligentní plynulé

Inteligentní plynulé panoráma Umožňuje vytvářet panoramatické snímky složené z několika snímků. Fotoaparát rovněž automaticky rozpoznává lidské obličeje nebo pohybující se objekty. Obsah 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nahr. režim) t (iPlynulé panoráma) 3 Srovnejte fotoaparát s okrajem objektu, který chcete fotografovat, a stiskněte tlačítko spouště. 4 Pohybujte fotoaparátem směrem ke konci informačního proužku podle indikace na LCD displeji. Informační proužek Tato část nebude zaznamenána Poznámky • Pokud nemůžete fotoaparátem zabrat celý objekt v daném čase, objeví se na složeném snímku šedá oblast. Pokud k tomu dojde, pohybujte fotoaparátem rychleji, aby se nahrál celý panoramatický snímek. • Protože dochází ke spojení několika snímků, spojená oblast nebude nahrána plynule. • Za špatných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky rozmazané nebo se snímání vůbec nepodaří. • V blikajícím světle – například při světle zářivek – nebude jas a barva složeného snímku pořád stejná. • Pokud se jas, barva a zaostření celého úhlu panoramatického snímání a uzamčeného úhlu AE/ AF výrazně liší, snímání nebude úspěšné. Pokud se tak stane, změňte uzamčený úhel AE/AF a znovu pořiďte snímek. • Režim inteligentního plynulého panorámatu není vhodný pro následující podmínky: – Objekty jsou příliš blízko fotoaparátu – Snímky mají malý kontrast, například obloha, písečná pláž nebo trávník – Snímky se neustále proměňují, například vlny nebo vodopád • Panoramatické snímky nelze vytvářet v následujících podmínkách: – Pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo příliš pomalu. – Fotoaparát se příliš třese. Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Pokračování r 32 CZ

zZměna směru snímání nebo velikosti snímku u panoramatického snímku Směr snímání: (Směr snímání) t [Doprava], [Doleva], [Nahoru] nebo [Dolů] Velikost snímku (Velik. snímku) t [Standardní] nebo [Širokoúhlé] panorámatu: zRady pro snímání panoramatického snímku Fotoaparátem pohybujte v oblouku konstantní rychlostí ve směru ukázaném na LCD displeji. Pro panoramatické snímky jsou objekty v klidu vhodnější než pohybující se objekty. Svislý směr Vodorovný směr Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Co nejkratší poloměr oblouku • Nejprve stiskněte tlačítko spouště napůl, abyste uzamkli ostření, expozici a vyvážení bílé. Pak stiskněte tlačítko spouště nadoraz a fotoaparátem pohybujte nebo jej naklánějte. • Pokud je výseč s velmi rozmanitými tvary nebo scenérií nahuštěna kolem okraje snímku, nemusí se kompozice snímku podařit. V takovém případě upravte kompozici v rámečku tak, aby tato výseč byla ve středu snímku, a pak pořiďte snímek znovu. Rejstřík zRolování zobrazenými panoramatickými snímky V okamžiku, kdy jsou panoramatické snímky zobrazeny, jimi můžete rolovat dotykem na tlačítko . Dotknutím se LCD displeje během přehrávání zobrazíte tlačítka funkcí. Ukazuje zobrazenou oblast celého panoramatického snímku Tlačítko funkce/ způsob ovládání Dotkněte se nebo LCD displeje Dotkněte se / / / nebo táhněte nahoru/dolů/doprava/ doleva Činnost Přehrávání nebo přerušení přehrávání rolujících snímků Roluje snímky • Panoramatické snímky lze přehrávat i pomocí přiložené aplikace „PMB“ (str. 154). • Při přehrávání panoramatických snímků zaznamenaných jiným fotoaparátem nemusí správně fungovat rolování. 33 CZ