Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Vyhledávání

Vyhledávání MENU/nastavení Položky MENU (snímání) Obsah Z můžete snadno volit různé funkce snímání. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 Dotykem na zobrazte obrazovku MENU. Na obrazovce MENU se neobjeví čtyři položky nabídky zobrazené pod . 3 Dotkněte se položky z nabídky t požadovaného režimu. V níže uvedené tabulce označuje nastavení, která mohou být změněna, zatímco – označuje nastavení, která nelze měnit. Nastavení mohou být v závislosti na režimu snímání nastavena napevno nebo omezena. Podrobnější informace najdete na stránkách o jednotlivých položkách. Ikony pod , a označují dostupné režimy. Nahr. režim Položky menu Snadný režim — — Scéna snímání videa — — — — — — — — Snímání úsměvu — — — — — — Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Tlačítko Video — Blesk — — — — — Samospoušť — — — Směr snímání — — — — — — Efekt rozostření — — — — — — — — Velik. snímku/ Velikost snímku panorámatu/Kvalita Nastavení série — — — — — — Makro — — — — — — EV ISO — — — — — — — Pokračování r 12 CZ

Položky menu Vyváž. bílé — — — — Podvodní vyvážení — — — — — — bílé Ostření — — — — Režim měření — — — Rozpoznání scény — — — — — — — — Efekt hladké pleti — — — — — — — Detekce obličejů — — — — Redukce zavřených — — — — — — — — očí Nastavení displeje — Poznámky Nahr. režim • [iPlynulé panoráma pod vodou] je zobrazeno pouze pokud je [Podvodní pouzdro] nastaveno na [Zap.]. • [Kvalita] je zobrazena pouze pokud je [Formát videa] nastaven na [AVCHD]. • Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný režim. • Čtyři položky nabídky zobrazené pod se liší podle jednotlivých režimů. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 13 CZ