Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Poznámky k bloku

Poznámky k bloku akumulátorů • Před prvním použitím fotoaparátu nabijte blok akumulátorů (je součástí dodávky). • Blok akumulátorů můžete nabíjet, i když není zcela vybitý. I když blok akumulátorů není zcela nabitý, můžete jej normálně používat. • Jestliže nehodláte blok akumulátorů delší dobu používat, vybijte jej a vytáhněte z fotoaparátu. Poté jej uložte na chladném a suchém místě. Účelem je zachování funkce bloku akumulátorů. • Podrobnosti o použitelném bloku akumulátorů viz str. 180. Objektiv Carl Zeiss Fotoaparát je vybaven objektivem Carl Zeiss schopným reprodukovat ostré obrazy s vynikajícím kontrastem. Objektiv pro tento fotoaparát byl vyroben certifikovaným systémem zaručujícím prvotřídní kvalitu Carl Zeiss v souladu s normami jakosti Carl Zeiss v Německu. Poznámky k LCD displeji a objektivu • LCD displej je vyroben za použití extrémně přesné technologie, takže více než 99,99% pixelů je funkčních k efektivnímu použití. Přesto se na LCD displeji mohou objevovat nepatrné černé a/nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto tečky vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují nahrávání. Černé, bílé, červené, modré nebo zelené body • Pokud dojde k postříkání LCD displeje vodou nebo jinou tekutinou, okamžitě displej otřete měkkým hadříkem. Pokud ponecháte povrch LCD displeje mokrý, může dojít ke zhoršení kvality a závadě. • Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo objektivu přímému slunečnímu záření může způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku. • Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruše. • Ve studeném prostředí mohou obrázky na LCD displeji zanechávat svoji opožděnou stopu. Nejedná se o závadu. • Chraňte objektiv před nárazy a nemanipulujte s ním silou. Sražená vlhkost • Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí na teplé místo, může uvnitř nebo vně fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato sražená vlhkost může způsobit poruchu funkčnosti fotoaparátu. • Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, vypněte fotoaparát a počkejte zhruba hodinu, aby se vlhkost odpařila. Pokud se pokusíte fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky. Snímky použité v této příručce Obrázky použité jako příklady v této příručce jsou reprodukované obrázky a nejsou to tedy skutečné snímky pořízené tímto fotoaparátem. Poznámky k přehrávání videa na jiných zařízeních Tento fotoaparát používá pro záznam formátu AVCHD standard MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Videoklipy zaznamenané tímto fotoaparátem ve formátu AVCHD nemohou být přehrávány na následujících zařízeních. – Jiná zařízení kompatibilní s formátem AVCHD bez podpory standardu High Profile – Zařízení nekompatibilní s formátem AVCHD Tento fotoaparát rovněž používá standard MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pro záznam formátu MP4. Z tohoto důvodu nelze přehrávat videoklipy zaznamenané tímto fotoaparátem ve formátu MP4 na jiných zařízeních, než jsou ta s podporou standardu MPEG-4 AVC/H.264. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 4 CZ

Obsah Poznámky k používání fotoaparátu Snímání Jak používat tuto příručku ···································· 2 Poznámky k používání fotoaparátu······················· 3 Vyhledávání činnosti ············································· 9 Vyhledávání MENU/nastavení····························· 12 Popis součástí····················································· 17 Seznam ikon zobrazených na displeji················· 19 Používání dotykového panelu ····························· 21 Uživatelské nastavení položek MENU ················ 23 Používání vnitřní paměti ······································ 25 Nastavení zaostření dotykem na obrazovku······· 26 Použití tlačítka režimů Fotografie/Video ············· 27 Nahr. režim·························································· 28 Inteligentní autom.nastav.··································· 29 Super autom. nastav.·········································· 30 Inteligentní plynulé panoráma····························· 32 Režim videa························································· 34 Automat.program················································ 35 Rozostření pozadí ··············································· 36 Volba scény························································· 37 iPlynulé panoráma pod vodou ···························· 40 Transfokátor························································ 41 Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 5 CZ

 • Page 1 and 2: Vyhledávání činnosti Vyhledáv
 • Page 3: Poznámky k používání fotoapar
 • Page 7 and 8: Televizor Počítač Prohlížení
 • Page 9 and 10: Vyhledávání činnosti Ponechán
 • Page 11 and 12: Úpravy snímků Kresba ·····
 • Page 13 and 14: Položky menu Vyváž. bílé —
 • Page 15 and 16: Poznámky • Na obrazovce se zobra
 • Page 17 and 18: Popis součástí Fotoaparát A Tla
 • Page 19 and 20: Seznam ikon zobrazených na displej
 • Page 21 and 22: Používání dotykového panelu Fo
 • Page 23 and 24: Uživatelské nastavení položek M
 • Page 25 and 26: Používání vnitřní paměti Fot
 • Page 27 and 28: Použití tlačítka režimů Fotog
 • Page 29 and 30: Inteligentní autom.nastav. Umožň
 • Page 31 and 32: zJaký je rozdíl mezi režimem sup
 • Page 33 and 34: zZměna směru snímání nebo veli
 • Page 35 and 36: Vyhledávání MENU/ nastavení Aut
 • Page 37 and 38: Volba scény Umožňuje fotografova
 • Page 39 and 40: Funkce, které můžete používat
 • Page 41 and 42: Transfokátor Při snímání můž
 • Page 43 and 44: Zoom přehrávání Přehraje zvět
 • Page 45 and 46: Dočasně otočené zobrazení Pou
 • Page 47 and 48: zZobrazení seskupených snímků s
 • Page 49 and 50: Funkce 3D Tento fotoaparát je komp
 • Page 51 and 52: Snímání 3D Při pohybu fotoapar
 • Page 53 and 54: Prohlížení snímků pořízenýc
 • Page 55 and 56:

  Přehr.s posunem Plynulé přehráv

 • Page 57 and 58:

  Scéna snímání videa Když je fo

 • Page 59 and 60:

  zRady pro lepší snímání úsmě

 • Page 61 and 62:

  Blesk 1 Sesunutím krytu objektivu

 • Page 63 and 64:

  Samospoušť 1 Sesunutím krytu obj

 • Page 65 and 66:

  Samospoušť Ve snadném režimu vy

 • Page 67 and 68:

  Efekt rozostření Nastavuje úrove

 • Page 69 and 70:

  Při snímání v režimu inteligen

 • Page 71 and 72:

  Nastavení série Při držení sti

 • Page 73 and 74:

  EV Expozici lze upravit ručně v k

 • Page 75 and 76:

  Vyváž. bílé Upraví barevné t

 • Page 77 and 78:

  Podvodní vyvážení bílé Uprav

 • Page 79 and 80:

  • [Ostření] je nastaveno na [V

 • Page 81 and 82:

  Rozpoznání scény Fotoaparát aut

 • Page 83 and 84:

  Efekt hladké pleti Když je aktivo

 • Page 85 and 86:

  zRegistrace prioritního obličeje

 • Page 87 and 88:

  Nastavení displeje Nastaví, zda s

 • Page 89 and 90:

  Kalendář Touto funkcí se volí d

 • Page 91 and 92:

  Prezentace Snímky se automaticky p

 • Page 93 and 94:

  Hudba Specifikuje hudbu, která bud

 • Page 95 and 96:

  Vyhledávání MENU/ nastavení zP

 • Page 97 and 98:

  Přijímání snímků prostřednic

 • Page 99 and 100:

  Vyhledávání činnosti Vyhledáv

 • Page 101 and 102:

  Prohlížení 3D Pokud chcete přeh

 • Page 103 and 104:

  Zobrazení skupiny série Při proh

 • Page 105 and 106:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 107 and 108:

  Nastavení hlasitosti Nastaví hlas

 • Page 109 and 110:

  Údaje o expozici Nastaví, zda zob

 • Page 111 and 112:

  Výběr složky Pokud je na paměť

 • Page 113 and 114:

  Iluminátor AF Iluminátor AF zaji

 • Page 115 and 116:

  Digitál. transf. Vybírá režim d

 • Page 117 and 118:

  Průvod. rozp. scény Můžete zvol

 • Page 119 and 120:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Det

 • Page 121 and 122:

  Jas LCD Nastaví jas LCD displeje.

 • Page 123 and 124:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Bar

 • Page 125 and 126:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Ini

 • Page 127 and 128:

  OVLÁDÁNÍ HDMI Toto nastavení um

 • Page 129 and 130:

  Podvodní pouzdro Pokud je fotoapar

 • Page 131 and 132:

  Nastavení LUN Nastavuje způsob zo

 • Page 133 and 134:

  Form.hudby Všechny hudební soubor

 • Page 135 and 136:

  TransferJet Je možné zvolit nasta

 • Page 137 and 138:

  Vyhledávání MENU/ nastavení Poz

 • Page 139 and 140:

  Formát. Formátuje paměťovou kar

 • Page 141 and 142:

  Změna nahr. složky Změní na pam

 • Page 143 and 144:

  Kopírovat Zkopíruje všechny sní

 • Page 145 and 146:

  Nastavení oblasti Upraví čas na

 • Page 147 and 148:

  Prohlížení snímku na televizoru

 • Page 149 and 150:

  Prohlížení snímku při připoje

 • Page 151 and 152:

  Prohlížení snímku na televizoru

 • Page 153 and 154:

  Využití počítače „PMB“ a d

 • Page 155 and 156:

  Instalace aplikace „Music Transfe

 • Page 157 and 158:

  Importování snímků do počíta

 • Page 159 and 160:

  Spuštění „PMB Portable“ (Mac

 • Page 161 and 162:

  zCharakteristiky jednotlivých typ

 • Page 163 and 164:

  Tisk statických snímků Statické

 • Page 165 and 166:

  Indikátor zbývající kapacity ne

 • Page 167 and 168:

  Funkce snímání blízkých objekt

 • Page 169 and 170:

  Snímky 3D se neobjevují na televi

 • Page 171 and 172:

  Nelze tisknout snímky s datem. •

 • Page 173 and 174:

  Přehřátí fotoaparátu Nechte je

 • Page 175 and 176:

  MP4 12M není podporován s touto p

 • Page 177 and 178:

  Používání fotoaparátu v zahran

 • Page 179 and 180:

  „Memory Stick“ V následující

 • Page 181 and 182:

  Nabíječka akumulátorů • V nab

 • Page 183 and 184:

  Formát AVCHD Formát AVCHD byl vyv

 • Page 185 and 186:

  Počet statických snímků a doba

 • Page 187 and 188:

  Upozornění Nepoužívejte ani neu

 • Page 189 and 190:

  Nastavení displeje Prohlížení .

 • Page 191:

  Poznámky týkající se licence Ve