Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Poznámka • Pokud je

Poznámka • Pokud je zvoleno nastavení velikosti snímku [MP4 3M], vzniká telefoto. z„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“ Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely. Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více místa v paměti a zobrazuje i jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a čas zpracování dat se liší při tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače. Popis pixelů a velikosti snímku 1 Velikost snímku: 12M 4000 pixelů × 3000 pixelů = 12 000 000 pixelů 2 Velikost snímku: VGA 640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů Pixely Pixel Vysoký počet pixelů (Jemná kvalita snímku a značná velikost souboru) Nízký počet pixelů (Hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru) Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 70 CZ

Nastavení série Při držení stisknuté spouště fotoaparát snímá až 10 snímků za sebou v jedné sérii. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nastavení série) t požadovaný režim Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD displeje, dotkněte se . (Vyp.) (Vysoká) (Střední) (Nízká) Nahraje jeden snímek. Zaznamená až 10 snímků za sekundu za sebou. Zaznamená až 5 snímků za sekundu za sebou. Zaznamená až 2 snímky za sekundu za sebou. Poznámky • [Nastavení série] není k dispozici v následujících situacích: – V režimu inteligentního plynulého panorámatu – V režimu super automatického nastavení – V režimu rozostření pozadí – V režimu snímání 3D – V režimu podvodního iplynulého panorámatu –Vrežimu videa – Když je aktivována funkce snímání úsměvu – Ve snadném režimu • [Blesk] je nastaven na [Vypnout]. • Při nahrávání se samospouští se zaznamená série až 10 snímků. • Interval snímání se prodlouží v závislosti na nastavení velikosti snímku. • [Ostření], [Vyváž. bílé] a [EV] jsou upraveny pro první snímek a tyto hodnoty se použijí rovněž pro další snímky. • Při nahrávání do vnitřní paměti bude nastavena velikost snímku [VGA]. • Pokud je nízká kapacita akumulátoru nebo pokud jsou vnitřní paměť nebo paměťová karta plné, snímání série se zastaví. • Při fotografování s pomalou závěrkou se může snížit počet snímků v sérii zaznamenaných za sekundu. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík zO zaznamenávání snímků při snímání série Po snímání v režimu série jsou zaznamenané snímky zobrazeny v rámečcích na LCD displeji. Když se rámečky zaplní všemi snímky, nahrávání se ukončí. Nahrávání můžete ukončit dotknutím se [Zrušení nahrávání] t [OK]. Po zastavení nahrávání se uloží snímek zobrazený v přehledu i snímky ve zpracování snímků. 71 CZ