Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Snadný režim

Snadný režim Umožňuje pořizovat snímky pomocí minima nutných funkcí. Velikost textu se zvýší a indikátory budou lépe vidět. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 Tlačítkem režimů / zvolte režim (Fotografie). 3 t (Snadný režim) t [OK] Poznámky • Kapacita akumulátoru se může rychleji snižovat, protože se automaticky zvyšuje jas obrazovky. • Režim přehrávání se rovněž změní na [Snadný režim]. zFunkce dostupné ve snadném režimu (snímání) Snímání úsměvu: Dotkněte se (úsměv). Velik. snímku: t [Velik. snímku] t Vyberte [Velká] nebo [Malá] Blesk: t [Blesk] t Vyberte [Auto] nebo [Vyp.] Samospoušť: t [Samospoušť] t Vyberte [Vyp.] nebo [Zap.] Ukončit snadný režim: t [Ukončit snadný režim] t [OK] Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík zRozpoznání scény Ve snadném režimu funguje rozpoznání scény. Tato funkce umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznávat podmínky snímání a pořídit snímek. Ikona rozpoznání scény • Fotoaparát rozpozná (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro), (Ostření na blízké objekty) nebo (Portrét), a když je scéna rozpoznána, zobrazí na displeji LCD ikonu. Podrobnosti viz str. 81. 56 CZ

Scéna snímání videa Když je fotoaparát v režimu videa, umožňuje snímat s nastaveními přednastavenými podle scény. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 (Nahr. režim) t (Režim videa) 3 t (Scéna snímání videa) t požadovaný režim 4 Stiskněte tlačítko spouště. 5 Ke skončení nahrávání videa stiskněte opět tlačítko spouště. Obsah Vyhledávání činnosti (Auto) (Pod vodou) Upraví nastavení automaticky. Umožňuje snímat video pod vodou v přirozených barvách za použití podvodního pouzdra (např. Marine Pack). Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 57 CZ